Fotocredit:

MDG har åttedoblet økningen til kollektivtransport

På fire år øker byrådet bevilgningene til Ruter med neste åtte ganger så mye som de fire foregående årene.

4. oktober 2018

I budsjettet for 2019 trapper byrådet opp satsingen slik at man totalt har økt bevilgningene til Ruter med 265 millioner på fire år. Til sammenligning økte bevilgningene med totalt 34 millioner de fire siste årene med borgerlig styre av byen.

– Miljøpartiet De Grønnes mål er at det alltid skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig. Derfor har vi satset målrettet på å forbedre kollektivtilbudet i Oslo de siste årene, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Så langt har antall ukentlige avganger på buss, trikk, t-bane og båt økt med over 4000 siden 2016. Med de nye bevilgningene er det duket for nok en stor økning i antall avganger.

– Å gjøre det enklere å reise med kollektivtransport er helt nødvendig om vi skal få redusert biltrafikken, klimagassutslippene og luftforurensninga, og for å sikre at de som ikke har råd til å eie og bruke bil skal kunne forflytte seg enkelt og billig, sier Berg.

Kollektivsatsingen har gitt store resultater. I 2016 var det for første gang flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, og i fjor var det 16 millioner flere kollektivreiser enn året før. Det har aldri i Oslos historie vært en større økning.

– Det har vært en fantastisk vekst de siste årene, men vi har ingen planer om å hvile på disse resultatene. Vi skal fortsette å prioritere kollektivtransport skyhøyt, slik at det blir enda enklere å reise med buss, trikk og t-bane i hverdagen, sier Berg.