Ledig stilling som rådgiver for Oslo MDGs bystyregruppe

5. juni 2017

 

Vi søker deg som er strukturert, selvstendig og analytisk med engasjement for både Oslo-politikk og organisasjon til vår ledige stilling som politisk og administrativ rådgiver. Stillingen er delt med 50 prosent som politisk rådgiver og 50 prosent som administrativt ansatt. Det kan søkes på 50 prosent av stillingen dersom søkeren kun opplever den ene stillingen aktuell.

Oslo Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe består av fem representanter og varaer til bystyret og komiteene. Til daglig vil du inngå i et arbeidsteam som består av gruppeleder og to politiske rådgivere, en kommunikasjonsrådgiver og en bystyrerepresentant.

Arbeidet vil innebefatte å ta del i det politiske arbeidet, både opp imot byrådet og i tilknytning til bystyrets politiske arbeid. Dette innebærer å følge aktuelle prosesser, utarbeide forslag til politiske standpunkt og formidle disse både internt og eksternt. I første omgang vil du arbeide opp imot Samferdsels- og miljøkomiteen, men andre saksfelt kan tilfalle stillingen. Stillingens administrative oppgaver er i hovedsak å lede, strukturere og dekke gruppens administrative behov. Endringer i stillingens innhold vil kunne forekomme. Noe kveldsarbeid må påberegnes.

Oppgaver tilknyttet stillingen:

  • Holde oversikt over og følge opp politiske saker og prosesser  
  • Saksforberedelser til komitémøter og bystyremøter
  • Sikre gode medvirkningsprosesser til partiet, herunder bydelslag i forbindelse med aktuelle politiske saker
  • Delta i gruppens politiske og strategiske arbeid
  • Organisatoriske oppgaver herunder regnskap og budsjett, personaloppfølging, innkallinger og referatskriving og bidra til et velfungerende arkivsystem mm.  

Vi ønsker at du

  • Er analytisk og evner å sette deg raskt inn i nye saker
  • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
  • Har god kunnskap om norsk politikk generelt og MDG’s politikk spesielt
  • Er initiativrik og nytenkende samtidig som du forholder deg til MDG’s vedtatte politikk
  • Er strukturert, ryddig og samlende og at du er en sosial og blid kollega.  

Stillingens varighet er fra og med 21.08.2017 og ut bystyreperioden, dvs. frem til 01.10.2019. Søknadsfristen er mandag 19. juni. Intervjuer avholdes 22. og 23. juni. Startdato for den ansatte blir 21. august.  

Arbeidssted er Rådhuset i Oslo. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid, avtales nærmere i kontrakt. Gruppeleder har faglig arbeidsgiveransvar.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Gruppeleder Harald H. Nissen, telefon: 992 70 379. Sekretariatsleder Lillian Bredal Eriksen, telefon: 46969033. Søknad sendes på e-post til lillianbredal.eriksen@oslobystyre.no