Fotocredit:

Lanserer storstilt ladesatsning i Oslo

27. september 2017

I august ble Oslo kåret til Norges elbilhovedstad. Antallet elbiler på veiene øker raskt, og byrådet trapper derfor nå kraftig opp innsatsen for å bygge flere ladepunkter.

I 2018 tredobler byrådet investeringene i ladeinfrastruktur. I tillegg styrkes tilskuddsordningen til borettslag og sameier som vil kunne gi om lag 8000 nye ladepunkter neste år. I 2018 er det satt av 39 mill. kr ferske kroner, og til sammen 99 mill. kr over økonomiplanperioden.

For første gang selges det nå flere elbiler enn bensin- og dieselbiler i Oslo. I første kvartal 2017 var hele 10 % av passeringene i bomringen i Oslo elbiler, mot 7 % i første kvartal

Per 1. kvartal hadde elbiler, vanlige hybridbiler samt ladbare hybrider til sammen 61 % av nybilmarkedet i Oslo. Elbilandel av alle nyregistrerte biler i Oslo var på 27 %, mot 16 % i landet for øvrig.

– Dette er veldig gode tall. For at utviklingen skal fortsette er det viktig med god tilgang på ladeinfrastruktur. Derfor tredobler vi investeringstakten i ny ladeinfrastruktur både for personbiler, taxi og varebiler i 2018, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Tilgang til lademuligheter hjemme er viktig. I Oslo bor en stor andel av innbyggerne i blokker, hvor det i mange tilfeller er nødvendig med oppgradering av det elektriske anlegget for å få bygget ladepunkter. I 2017 lanserte byrådet derfor en målrettet tilskuddsordning til borettslag og sameier for å gjøre slike investeringer.

– Støtteordningen har blitt veldig populær, og byrådet vil derfor øke tilskuddspotten til 20 mill. kr neste år. Det vil gjøre det mulig at til sammen 8000 ladepunkt vil få støtte. Det er fortsatt mulig å søke nå i 2017, sier Berg.

Under det forrige byrådet var utbyggingstakten omtrent 200 ladestasjoner årlig. Med De Grønne i byråd har utbygging av semi- og hurtigladere blitt trappet kraftig opp i 2017. Nå vil vi øke investeringene fra enda mer for å få bygd ca. 600 nye ladestasjoner, fordelt slik:

– 200 ordinære ladestasjoner
– 400 semihurtigladere
– 6 hurtigladere

I tillegg kommer 20 mill. kr til tilskuddsordningen for borettslag og sameier fra klimafondet, som åpner for å støtte 8000 ladepunkter i 2018.

Elbilfordeler i Oslo

  • Gratis i bomringen tom vinter 2019, innføres en liten avgift fra 2019 (5 kr i rush, 10 kr utenom rush), men prisene øker også mye for fossilbil slik at det fortsatt er veldig mye mer lønnsomt med elbil.
  • Gratis i bomringen for tunge utslippsfrie kjøretøy
  • Gratis å parkere på kommunale p-plasser.
  • Kommunen tredobler investeringene i ladepunkter i 2018, og samarbeider med private aktører for å bygge ut flere ladepunkter.
  • Tilskuddsordning der borettslag og sameier kan få støtte fra Oslo kommunes klimafond til å etablere ladepunkter.
  • Elbiler kan kjøre i kollektivfeltet, noen steder er det krav om minst 2 passasjerer i rushtiden.