Fotocredit:

Lanserer prøveprosjekt med miljøvennlig vinterdrift av sykkelveier

27. september 2017

Byrådet ønsker å redusere de negative miljøkonsekvensene ved salting på vinterstid, og setter derfor i gang et pilotprosjekt med alternativ til salting på utvalgte sykkelveier.

Stoffet som skal testes ut er formiat, som bl.a. København har gjennomført et fullskalaforsøk med siden 2009. Erfaringene herfra viser at dette stoffet ikke belaster beplantning og at miljøpåvirkningen generelt er langt mindre enn ved vanlig vegsalt. Formiater gir heller ikke plager for hunder og andre dyr, som kan få potene skadet ved ordinær salting.

Byrådet foreslår å gjennomføre pilotprosjektet med bruk av formiat på deler av sykkelveinettet vinterstid, og vil ut fra erfaringene vurdere om formiat skal fases inn i ordinær drift.

– Vi har nylig innført høyeste driftsstandard på sykkelveiene, noe som bl.a. innebærer helårsdrift og prioritert brøyting ved snøfall. Utvalgte sykkelveier gir et fint avgrenset område for pilotprosjektet, og vi får testet god miljøvennlig sykkeldrift, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Forskning på alternativer til vanlig vegsalt viser at formiater har gode miljøegenskaper, men det er fortsatt begrenset kunnskap knyttet til bruken av middelet.

– Oslo har behov for å gjennomføre denne piloten med ordinær drift for å øke kunnskapsnivået. Basert på resultatene vil vi vurdere om dette er noe som skal fases inn i all drift til tross for den høye kostnaden, sier Berg.

Det er ikke nødvendigvis bare kunnskap om effekter, men også kunnskap om hvordan dette fungerer driftsmessig det er nødvendig å teste. Formiater er egentlig kaliumformiat. Dette er ikke et naturmiddel men et kjemikalie, som har god effekt som smeltemiddel.

For å gjennomføre pilotprosjektet setter byrådet av 2,5 millioner kroner i 2018 og 4 millioner kroner i 2019 til miljøvennlig salting.