Fotocredit: Chris Aadland

La Oslo gjøre mer for klima!

3. februar 2021

I 2015 kom jeg og De Grønne inn med et brak i Oslopolitikken. Siden da har vi sprengt grensene for det mange trodde var mulig å få til. Vi har utfordret bilens plass i byen, og fått mer plass til lekeplasser, sykkelveier og kollektivtransport.

Der Oslo selv kan kutte utslipp, uten hjelp fra Regjeringen, så har vi kuttet dem.

Vi har kuttet nesten alle utslippene fra våre egne busser, biler og byggeplasser. Vi leder an i stille tøffe krav om klimakutt når kommunen gjør innkjøp. Vi har satt av nær en halv milliard for å støtte klimatiltak for folk og næringsliv. Biltrafikken er redusert. Og vi har fått rekordmange elsykler, elbiler og elbusser. Ja, til og med elferjer og elektriske gravemaskiner!

Særlig har vi fått ned utslippene fra veitrafikken – tilsvarende utslipp fra rundt 60 000 biler – i vår første periode (ned 16 prosent fra i 2015).

Jeg kunne ha gjort som regjeringa, og jublet over kuttene vi har fått til. Men sannheten er at utslippene ikke går raskt nok ned, verken i Oslo eller i Norge. Og jeg er overrasket over at klimakuttene i Oslo ikke er større på vår vakt, etter alt vi har gjort.

For Oslo er mye av problemet at det største klimatiltaket vårt – karbonfangst – er utsatt av regjeringa.

På Klemetsrudanlegget brennes restavfall for å varme opp byen med fjernvarme. Men 80 prosent av avfallet er fra utlandet, andre kommuner eller næringslivet. Når søpla brennes her, havner det på Oslos klimaregnskap – selv når store mengder ikke stammer herfra. Avfallsmengden har økt kraftig de siste årene, og dette har “nullet ut” andre utslippskutt.

Regjeringens fagetat har utpekt Klemetsrud som en god kandidat til CO2-fangst. Klimakur har gjort det samme. Og Oslo står klare! Vi har demonstrert at vi kan fange hele 90 prosent av utslippene. I full skala ville dette kuttet minst en femtedel av Oslos utslipp. Det er nettopp slik storskala karbonfangst verden trenger om vi skal løse klimakrisa.

Men Oslo har ikke råd til å gjøre dette alene. Vi trenger statlig støtte til et stort teknologisk gjennombrudd som hundrevis av byer verden over etterspør.

I fjor, 6 år etter at regjeringa lovet minst ett fangstanlegg innen 2020, sa regjeringa nei til å fullfinansiere denne satsingen.

Den samme regjeringa som har milliarder til overs når oljelobbyen ringer, ber heller Oslo om å finne “egen finansiering” først. Det setter hele prosjektet i fare.

Samtidig er det god grunn til å tro at Oslos utslipp er lavere enn det tallene i dag viser. Faktisk er hele 15 av 23 gjennomførte klimatiltak i Oslo bare delvis fanget opp av statistikken til Miljødirektoratet.

For eksempel får vi ikke utelling for mesteparten av utslippskuttene fra å ha gjort alle bussene og Oslos byggeplasser fossilfrie, fordi de fordeles flatt utover alle kommuner istedenfor å godskrives Oslo.

Oslo stilte allerede i 2017 krav til de bedriftene som bygger for kommunen om å bygge fossilfritt. Men hele 80 prosent av alle bygg- og anleggsplasser i Oslo er statlige eller private. I fjor kom sjokkbeskjeden fra Miljødirektoratet om at utslippene fra den fossile byggeaktiviteten var tre ganger høyere enn tidligere antatt – og ved et kalkulatortrykk økte Oslos utslipp kraftig. Hadde vi visst om dette, så hadde vi satt inn langt sterkere lut her tidligere.

Når Oslo nå ligger bak skjema, betyr dette bare en ting:

Vi må sette inn en beinhard klimainnspurt for å bli verdens første storby uten utslipp i 2030.

Men vi trenger flere klimavirkemidler fra regjeringa for å lykkes om Oslo skal bli en by uten utslipp om ni år:

Vi trenger en regjering som betaler for CO2-fangst fra avfallet vårt, fremfor å dele ut milliarder til oljeindustrien. Som kutter kollektivprisene, ikke bompengene og avgiftene for fossilbiler. Som gir oss lov til å innføre gradvis større nullutslippssoner uten fossil- og dieselbiler, fremfor å presse gjennom motorveier vi ikke ønsker. Og vi trenger at staten bygger uten utslipp nå, og ikke om fem år, slik regjeringen har foreslått.

Derfor stiller jeg til Stortinget. Når De Grønne blir en maktfaktor på Stortinget etter valget i år, skal vi ikke bare ta et oppgjør med oljelobbyen og grå partier. Vi skal også ruste storbyene og kommunene til å vinne kampen mot klimakrisa.

 

Lan Marie Berg,

Byråd for miljø og samferdsel og førstekandidat til Stortinget for Oslo MDG

PS: Klimaetaten har lagt ut en analyse av regnskapetklimaoslo.no