Kom med innspill til det lokalpolitiske programmet i Oslo


Til neste år står Miljøpartiet De Grønne ovenfor et særdeles viktig lokalvalg. Her i Oslo har vi en helt reell sjanse for å få representanter inn i bystyret. Dette klarer vi imidlertid ikke uten en god politisk plattform. Derfor jobber vi nå med å få på plass et godt kommunepolitisk program for Oslo. Nå ønsker vi dine innspill.

Et høringsutkast av vårt kommunepolitiskprogram for 2011 – 2015 ligger som lenke i artikkelen. Dette programutkastet er ikke på noen måte et ferdig program, men er ment som et grunnlag for videre programarbeid i Oslo MDG.

Dere finner programutkastet her:

HVA SLAGS INNSPILL ER ØNSKET?
I første rekke er hensikten å invitere medlemmer og lokallag til å fremme forslag til endringer, tillegg og fratrekk – av mange typer, eksempelvis:

– Struktur
– Begrunnelser
– Analyser
– Prinsipielle saker
– Enkeltsaker

Høringsuttalelser bør i hovedsak komme innenfor områder der kommune og fylkeskommune har ansvar og aktiviteter. Hvis forslag innebærer vesentlige endringer i arbeids- og ansvarsfordelingen mellom stat, fylke og kommune, bør det komme tydelig frem. Se for øvrig også vedlagte notat om kommunale/fylkeskommunale aktivitets og ansvarsområder!

Det er svært velkomment om høringsuttalelser kan underbygges av hva som faktisk skjer eller har skjedd i Oslo bystyre og i administrasjonen i Oslo kommune.

Tilsvarende er det interessant om en kan referere til andre partiers program; enten for å vise hvem vi kan ha et meningsfellesskap med – eller for å vise hvor ille det kan være.

HØRINGSFRIST 10. JANUAR 2011
Innspill skal sendes til osloprogram@mdg.no.