Høring på kandidater til topp 15

Nominasjonskomiteen har kommet med en liste med 21 kandidater de mener at bør vurderes til en plass blant de 15 øverste på valglista for Oslo MDG til fylkesvalget 2019.

10. september 2018

Nominasjonskomiteen i Miljøpartiet De Grønne Oslo har gleden av å presentere en liste med 21 kandidater som vi mener representerer fylkeslaget og partiet på en utmerket måte, og som bør vurderes til en plass blant de 15 øverste på valglista for Oslo MDG til fylkesvalget 2019. Her finner du listen over de 21 kandidatene.

Denne lista skal ut på høring til alle bydelslag og ulike grønne organer i Oslo MDG (GU, GS, GK, Grønne Glitrende). Nominasjonskomiteen ønsker en tilbakemelding på rangering av kandidatene, utenom på de to øverste plassene hvor komiteen allerede har gjort en bestemmelse.

Det er bred tilslutning og stor stolthet i partiet over hva Oslo MDG gjør i byråd i dag, et engasjerende og ikke minst viktig arbeid for en grønnere by med plass til alle. Dette arbeidet ønsker vi videreført i neste periode. Våre to utrettelig byråder er partiets spydspisser, og de har vist stor gjennomføringsevne, noe vi ser daglig i Oslos gater. Lan Marie Berg og Hanna Marcussen har stor tillit i partiet. Dette kom også tydelig frem i medlemsavstemningen vi gjennomførte i mai.

Nominasjonskomiteen ønsker at høringsorganene skal gi en tilbakemelding på hvem dere mener vil kunne utgjøre et bra team sammen med Lan og Hanna på Rådhuset. Vi har foreslått plassering på de øvrige 19 kandidatene ved å indikere områder mellom 3-5 og 6-15 hvor vi har vurdert ulike konstellasjoner av gruppesammensetning.

Engasjer deg i lokallaget eller et av de andre organene for å være med på å bestemme hvem som skal stå hvor på lista!