Ja vi elsker elsykler!

– Farlig å bruke elsykkel skrev NRK denne uken basert på våre spørsmål til Oslo-byråden. Det gis inntrykk av at De Grønne er negative til el-sykler. Vi kan med dette berolige alle elsykkel entusiaster: Vi sier rungende JA til flere el-sykler! 

Miljøpartiet De Grønne har, som eneste stortingsparti, programfestet å «Tilrettelegge mer for el-sykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy.»

Miljøpartiet De Grønne har, som eneste stortingsparti, programfestet å «Tilrettelegge mer for el-sykkel som et miljøvennlig, praktisk og effektivt kjøretøy».

Imidlertid er det viktig at denne oppfordringen om å la bilen stå og heller velge el-sykkel blir fulgt opp med midler til bedre sykkelveier og bedre vedlikehold av sykkeltraseene. Som vi poengterer i våre spørsmål til byråden er «flere av de eksisterende sykkelveiene er i så kvalitetsmessig dårlig stand et det gjør det farlig å sykle». Dette betyr ikke at vi synes el-sykler i seg selv er farlige, som NRK synes å tro.

Vi ønsker oss en vesentlig høyere sykkelandel, og elsykkelen vil kunne bidra til dette. Elsykkelen «fjerner» nemlig motbakker og motvind, og er et effektivt alternativ til å bruke buss eller bil hvis du bare har noen kilometer til jobb.  Vi vil også få store helsegevinster ved å få flere over på sykkel. Nyere forskning viser at helsegevinsten er like stor ved å bruke elsykkel som vanlig sykkel.

Hvis flere går over fra bil til sykkel fjerner vi køer, støy og utslipp, byen blir bedre både for bilister, fotgjengere og syklister. Men Oslo-byråden må stoppe å stå på bakbremsen for en offensiv sykkelsatsning. Oslo må lære av byer som København og Stockholm. Vi etterlyser en vilje til å tråkke til.