Innstillinger til årsmøte

31. januar 2017

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen valgt på årsmøtet i 2016 har bestått av Martin Nielsen (leder), Ingebjørg Øveraasen, Finn Dyrkorn, Sindre Fjeldstad og Monica Kvaale (1. vara). Valgkomiteen har hatt som oppgave å innstille på styre, nominasjonskomité og programkomité overfor årsmøtet i 2017.

Linn Evy Kaasa (ordinært medlem), Haakon Brænden (2. vara ) og Siw Christine Hauger (3. vara) har ikke deltatt i arbeidet. Sistnevnte trakk seg ca en måned før innstilligen skulle leveres. I samråd med nominasjonskomiteens leder kom vi frem til at det ikke var formålstjenlig å supplere en ny 3. vara på dette tidspunktet.

Valgkomiteen hadde sitt første møte i april 2016 og arbeidet våren og sommeren med å utvikle kriterier for innstillingene. Vi hadde også ute et spørreskjema til det sittende styret. Høsten 2016 intervjuet vi alle medlemmene i det sittende styret, orienterte på arrangementer som lokallagsledermøter og representantskap og kontaktet lederne for alle lokallag samt enkelte andre ressurspersoner. Gjennom telefonrunder, intervjuer og nett-skjema fikk valgkomiteen inn rundt 100 forslag på personer.

Vi har kontaktet alle personene vi har fått innspill på, og gjennomført 60-70 fysiske intervjuer samt en rekke telefonsamtaler. Valgkomiteen har tilstrebet å være to eller flere til stede på alle intervjuer.

Valgkomiteen prioriterte å bli først ferdige med å innstille på nytt styre. Vi har offentliggjort innstillingene etter hvert som vi har konkludert i arbeidet. De siste ukene av arbeidet har fokuset vært å innstille på ny programkomité og ny nominasjonskomité.

Sammensetning av styret

Valgkomiteen har satt sammen en innstilling på et styre som vi tror vil fungere godt sammen som et lag, samtidig som det er mange forskjellige personligheter og ulike kompetanseområder representert.

Valgkomiteen har lagt særlig stor vekt på arbeidskapasitet. Alle som er innstilt har som et minimum sagt seg villig til å bruke en kveld i uken på styrearbeid, mange også mer enn dette. I tillegg har vi lagt vekt på rolleforståelse og å få til en sammensetning med bred kompetanse. For ledelsen har vi i tillegg særlig lagt vekt på samarbeidsevne, gjennomføringsevne, evne til å motivere andre, ressursforståelse og organisatorisk innsikt.

Styret er i første rekke et arbeidende organ. Valgkomiteen har derfor i første rekke tatt hensyn til å sette sammen et styre som i fellesskap kan drive organisasjonen Oslo MDG på en best mulig måte og bidra til en vellykket valgkamp. Representativitet har ikke blitt vektlagt like tungt som organisatoriske behov, men fortsatt hensyntatt, og valgkomiteen mener at det innstilte styret har en god bredde.


Leder: Leif Ingholm (Gamle Oslo) 36
Leif er en aktiv ildsjel i MDG og har vært leder for Gamle Oslo MDG de siste to årene, hvor han beskrives som en samlende leder som er god til å bygge team rundt seg. Han er utdannet byplanlegger fra NTNU og jobber til daglig som infrastrukturrådgiver for NSB. Leif vil legge vekt på å at det skal være lav terskel og attraktivt for folk å engasjere seg i Oslo MDG, og at det være gøy å være aktiv i valgkampen.

Nestleder: Eva Karal (Vestre Aker) 72
Eva har doktorgrad i industriell kjemi og har vært med på å starte flere selskaper, blant annet havvindfundament-selskapet Seatower AS hvor hun fortsatt er i styret. Hun har bred erfaring fra både forskning og næringsliv og har dessuten vært fagdirektør i NORAD. Det siste året har hun vært leder for Vestre Aker MDG. Med Eva får vi mange års leder- og organisasjonserfaring inn i styret.

Nestleder: Jarle Fagerheim (Vestre Aker) 27
Jarle har vært med i MDG i over ti år og har tidligere hatt en rekke sentrale verv, blant annet som partisekretær. Han brenner for MDG som et parti med bredt folkelig engasjement. Jarle er utdannet i matematikk og informatikk og jobber som overingeniør ved USIT (Universitetet i Oslo).

Økonomiansvarlig: Vegard Setrom (Grünerløkka) 28. Gjenvalg
Vegard har vært Oslo MDGs økonomiansvarlig siden 2014, og er klar for å videreføre det gode arbeidet. Han har også bidratt med videoproduksjon for sosiale medier og teknisk på MDGs landsmøter. Vegard jobber ellers som ungdomsskolelærer i engelsk og samfunnsfag.

Styremedlem: Mari Heglum (Sagene) 28. Gjenvalg
Mari har vært en organisatorisk motor i det sittende styret, og er klar for å være med på laget også neste periode. Hun har omfattende organisasjonserfaring fra bl.a. UngOrg, Amnesty, Velferdstinget i Oslo og Akershus og Venstrealliansen, i tillegg til MDG hvor hun bl.a. har bakgrunn som frivilligkoordinator fra forrige valgkamp. Mari er utdannet statsviter og arbeider som daglig leder ved UngOrg.

Styremedlem: Einy Langmoen (Nordstrand) 59
Einy har et utrettelig pågangsmot og engasjement for både global grønn politikk og lokale saker. Hun er ikke redd for å heve stemmen, men smiler til alle både solskinns- og regnværsdager. Einy er musiker av utdanning og yrke og har lang erfaring som tillitsvalgt i Musikernes Fellesorganisasjon. Hun satt i styret forrige periode og er nå klar for ny innsats etter et års pause.

Styremedlem: Raisa Markov (Grünerløkka) 26. Gjenvalg, nytt verv
Raisa er et arbeidsjern uten like som alltid stiller opp når det skal tas i et tak. Etter halvannet år som vara i styret er hun nå innstilt på en fast plass. Raisa er utadvent, god med mennesker og drar lett med folk rundt seg. Hun brenner spesielt for LGBT-spørsmål og skolepolitikk. Til daglig jobber Raisa som distributør av brettspill.

Varamedlem: Kristian Vea (Grünerløkka) 31
Kristian Vea er arkitekt og bydelspolitiker, og jobber særlig med grønn byutvikling og byøkologi. Han har vært aktiv i partiet siden 2013, gjennom to valgkamper og flere roller både lokalt og nasjonalt. Han leder for tiden byutviklingskomiteen på Grünerløkka. Kristian er kjent som en mann med stor arbeidskapasitet, mye pågangsmot og godt humør.

Varamedlem: Ingrid Ophaug Dahl (St. Hanshaugen) 25. Gjenvalg, nytt verv
Ingrid satt i styret også i forrige periode, og har dessuten solid erfaring fra bl.a. Grønn Ungdom. Hun har solid organisatorisk innsikt og vil bidra til å fortsette å utvikle MDG som organisasjon. Ingrid jobber til daglig som lærer.

Varamedlem: Paul Viktor Wiker (Nordre Aker) 53. Gjenvalg
Paul Viktor er gründer og innehaver av godskole.no, hvor han arbeider med endringsprosesser, konflikthåndtering og organisasjonsutvikling i skolen. Paul Viktor er god på å tenke utenfor boksen og se løsninger. Han tar nå fatt på sin tredje periode i styret.

Varamedlem: Kristine Schøyen Berdal (Nordre Aker) 31
Kristine har vært med i MDG siden 2013 og har bidratt frivillig på en rekke områder. Hun brenner for skolering og rekruttering og vil bidra til å gjøre MDG enda mer synlig i folks nærmiljø. Kristine er god på å dra med seg andre og å engasjere folk.

 

Valgkomiteens innstilling til programkomité

Leder: Torkil Vederhus (Sagene) 27
Torkil er avtroppende leder for Oslo MDG og byrådssekretær for finans i Oslo kommune. Gjennom mangeårig engasjement i fylkeslaget har han solid kjennskap til partiet og arbeidet med finans gir ham også over god oversikt over hele bredden i politikkområder på Rådhuset. Torkil er utdannet programmerer og har bakgrunn fra studentpolitikken.

Nestleder: Janne Stene (Vestre Aker) 50
Janne jobber som finanspolitisk rådgiver i MDG og sitter i Stortingsgruppen der hun har jobbet med vårt alternative budsjett som MDG la frem høsten 2016. Hun er utdannet Master of Science innen økonomi fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Janne har en svært rikholdig yrkeserfaring fra jobber i Energi Norge, Bellona, Nærings- og handelsdepartementet, OECD, Deloitte Consulting og Finansdeparmentet.

Medlem: Harald Nissen (Gamle Oslo) 53
Harald Nissen var i mange år en av hovedaktørene i å bygge opp Trondheim MDG og er tidligere nasjonal talsperson i MDG. Etter at han flyttet til Oslo, ble han i 2011 den første bystyrerepresentanten for MDG i Oslo, og han er nå gruppeleder for Oslo MDG. Nissen er leder for kultur- og utdanningskomiteen og har bakgrunn som artist og aktivist.

Medlem: Sirin Stav (Sagene) 28
Sirin Stav har vært medlem av partiet og aktiv i Sagene siden 2013. Hun er styremedlem i Sagene Mdg, sitter i BU (leder i miljø, kultur og byutviklingskomiteen), og vara i Bystyret (miljø og samferdsel).  Hun har også sittet i styret i Oslo.

Einar Wilhelmsen (Østensjø) 42
Einar jobber som fagansvarlig hos ZERO, og har spesialisert seg innen fornybar energi, pluss hus, klima og energipolitikk. Før dette var han seniorrådgiver hos Norges forskningsråd, avdelingssjef hos ZERO, rådgiver hos Energi Norge og rådgiver hos Bergfald & Co. Einar er utdannet fra Universitetet i Oslo med en master i Political Science and Goverment og fra Universitetet i Tromsø med Ex-Phil Historie.

Marie Loe Halvorsen (Gamle Oslo) 29
Marie er byrådssekretær for MDG i byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Før dette har hun blant annet jobbet som forskningsassistent for GRID Arendal, Energirådgiver for NSB, organisasjonssekretær for MDG og leder for energiseminaret UMB. Marie har vært lokallagsleder for MDG på Ås. Hun er utdannet Engineer, Enviromental physics and renewable energy, Master of technology fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Kristoffer Robin Haug (Bjerke) 32
Kristoffer jobber i dag som leder for sosiale media i Forskningsrådet. I tillegg er han leder i Bjerke MDG og er ansvarlig for nasjonal kommunikasjonsskolering i MDG. Kristoffer er nominert som 3. kandidat på MDG Oslo liste til Stortingsvalget 2017. Han jobber også freelance som foredragsholder i kommunikasjonsstrategi, presentasjonsteknikk, fornybar energi, forskning og kritisk tenkning. Kristoffer er utdannet fra Universitetet i Oslo der han tok en Master i Materials, Energy and Nanotechnology (fysikk og kjemi).

Medlem: Stian Bjørnøy (Frogner) 25
Stian satt i forrige periode i fylkesstyret som GU-representant og har nylig gått av som leder av Frogner MDG. Han er nå ansatt i et vikariat på Rådhuset som kommunikasjonsrådgiver. Stian står på sent og tidlig og er kjent som et arbeidsjern.

Medlem: Anja Bakken Riise (Gamle Oslo) 29
Anja er byrådssekretær i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Hun har bakgrunn fra miljø- og solidaritetsbevegelsen, bl.a. som leder av SAIH. Anja er opptatt av at MDG skal fortsette å være et visjonært parti selv om vi har fått makt.

Medlem: Trond Wingård (Østensjø) 49
Trond er leder for Østensjø MDG. Han er utdannet siviløkonom og jobber for tiden i Statkraft. Trond bor på Oppsal med kone og tre barn og er håndballspiller på fritiden. I tillegg til miljøsaken brenner Trond for personvern og digitale rettigheter, og et parti med stor takhøyde.

Medlem: Trine Jakobsen Rydland (Grønn Ungdom) 25
Trine er GU-representant i fylkesstyret. Hun har lang fartstid i organisasjonslivet i Oslo, bl.a. som styreleder i Barne- og Ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg). Trine bor på Grønland og har en datter på tre år. Hun er for tiden rådgiver for MDG på Rådhuset men går snart inn i et vikariat som daglig leder i UngOrg.

Valgkomiteens innstilling til nominasjonskomité

 Nominasjonskomiteen har som sin oppgave å forberede Oslo MDGs liste til kommunevalget i 2019. Vi har lagt vekt på å finne en bredt sammensatt nominasjonskomité med nettverk i ulike deler av partiet. I tillegg har vi fokusert på å sette sammen en komite bestående av folk som er bevisst på viktigheten av å involvere hele Oslo-laget i nominasjonsprosessen, og som samtidig er gode menneskekjennere og som har solid organisatorisk kompetanse.

 

Leder: Wenche Aas (Sagene) 47. Gjenvalg, nytt verv
Wenche er aktiv i Sagene MDG og jobber til daglig ved Norsk institutt for luftforskning hvor hun bl.a. arbeider med sur nedbør. Hun er opptatt av god prosess og å skape tillit mellom mennesker. Wenche satt i nominasjonskomiteen for 2016-2017 og er nå klar for å ta fatt på lederoppgaven.

Medlem: Børge A. Roum (Grünerløkka) 32
Børge har vært aktiv i MDG siden 2012 og har bidratt særlig til partiets arbeid med sosiale medier. Han har sittet flere perioder i fylkesstyret. Børge har et sterkt sosialt engasjement og har bakgrunn fra bl.a. Changemaker.

Medlem: Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom) 17. Gjenvalg
Nora er elev ved Oslo Katedralskole. For tiden er hun på utveksling i Berlin, men vender tilbake til Oslo til sommeren. Nora har bakgrunn fra Grønn Ungdom og tar fatt på sin andre periode i nominasjonskomiteen.

Medlem: Erik Arentz-Hansen (Nordstrand) 56. Gjenvalg
Erik er nyvalgt leder av Nordstrand MDG, hvor han tidligere har bidratt som kasserer. Til daglig driver han psykolog-praksis på Kolbotn. Erik har også sittet i nominasjonskomiteen forrige periode.

Medlem: Ingrid Fjellberg (Ikke definert) 28
Ingrid sitter i bystyret i Bergen ut mars, men har fått fritak etter dette fordi hun flytter til Oslo. Hun er tidligere talsperson for Grønne Studenter.

Morten Skjæveland (St. Hanshaugen) 30
Morten sitter i styret på St. Hanshaugen MDG. Til daglig jobber han som kommunikasjonsrådgiver hos Frivillighet Norge. Han har også erfaring med kommunikasjonsarbeid fra andre organisasjoner, blant annet Europabevegelsen og Bellona. Han er utdannet Master Degree in Social Science (MSocsc.), Political Communications and Management fra Copenhagen Business School.

Medlem: Jørund Hansen (Gamle Oslo) 28
Jørund ble med i Grønn Ungdom for over 10 år siden. Siden den gang har han bodd i både Sør-Afrika, Danmark og hjemkommunen Nøtterøy, før han slo seg ned i Oslo i fjor. Han har tidligere vært i styret på Nordstrand, men bor nå på Tøyen. Han er utdannet sosiolog og arbeider for tiden i Opinion og deltid som miljøterapeut for psykisk utviklingshemmet ungdom.

1. Vara: Astrid Midtbø (Frogner) 42
Astrid var den første lederen i Gamle Oslo MDG. Hun har tidligere representert MDG i BU. Etter noen års pause er Astrid klar for å engasjere seg litt mer i partiet igjen nå. Hun bor nå på Frogner og arbeider som faglærer i kunst og håndverk på Jordal skole.

2. Vara: Guri Barka Martins (Sagene) 21
Guri er fra Jørpeland utenfor Stavanger, og studerer sosiologi ved UiO. Hun sitter sin andre periode som medlem av arbeidetutvalget til Grønn Ungdom, og har også erfaring fra partiet gjennom tidligere verv som leder av Grønn Ungdom Rogaland og fra GUs utvekslingsprosjekt med Kenya Young Greens i 2015. Guri er interessert i kommunikasjon og arbeider mye i sosiale medier; hun fotograferer også jevnlig for partiet.

3. Vara: Elsa-Britt Enger (Grünerløkka) 74
Elsa-Britt Enger har vært medlem av styret i Oslo Mdg og vara i sentralstyret siden 2011. Hun har hovedfag i samfunnsgeografi, lærerutdanning og utdannelse i ledelse fra NHH. Elsa-Britt har blant annet arbeidet med rådgivning i ledelse og organisasjonsutvikling.

 

Nominasjonskomiteens innstilling til valgkomité

Nominasjonskomiteen er stolte over å kunne presentere en veldig robust innstilling til vår neste valgkomite.

Fylkeslagets vedtekter sier at medlemmene i valgkomiteen må komme fra forskjellige lokallag. Derfor ble det satt opp en prosess for denne innstillingen hvor alle lokallagsstyrene, gjennom lokallagslederne, ble bedt om å spille inn en til to kandidater fra deres lokallag. Det ble i tillegg lagt ut en generell utlysning gjennom den interne Facebook-gruppen til fylkeslaget. Dette resulterte dessverre i et lavt antall kandidater, og valgkomiteen har for å sikre den nødvendige erfaringen og bredden tatt direkte kontakt med en rekke særlig aktuelle kandidater.

Resultatet er en innstilling som består av kandidater med et stort nettverk i fylkeslaget, som vi mener er godt rustet til å kartlegge og følge opp organisasjonens kapasitet og behov etter en viktig og krevende valgkamp.

Leder: Martin Nielsen (Gamle Oslo) 36. Gjenvalg

Medlem: Haakon Brænden (Nordstrand) 50. Gjenvalg, nytt verv

Medlem: Sara Blichner (Frogner) 27

Medlem: Kristin Viko Gaupset (Sagene) 28

Medlem: Sabina Syed (Grorud) 25

Medlem: Solveig Arnesen (Grünerløkka) 38

Medlem: Teodor Bruu (Grønn Ungdom) 22

1. vara: Marion Godaker (Østensjø) 37

2. vara: Sindre Fjeldstad (Gamle Oslo) 27. Gjenvalg, nytt verv

3. vara: Almaz Asfaha (St. Hanshaugen) 27

Nominasjonskomiteen har bestått av Kristian Normand (leder), Veslemøy Waage, Lillian Bredal Eriksen, Geir Storli Jensen, Wenche Aas, Erik Arentz-Hansen, Nora Heyerdahl (Grønn Ungdom), Isa Isene (vara), Siri Klemetsaune (vara), Kristian Vea (Vara).