Fotocredit:

I 2019 åpner Klimahuset – en læringsarena for barn og unge

26. september 2018

Høsten 2019 åpner Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen. Klimahuset skal bli en viktig arena hvor Oslos barnehagebarn og skoleelever får erfaring med og opplevelser knyttet til miljø og natur gjennom lek, læring og utforsking.

– Gjennom Klimahuset etablerer kommunen et viktig samarbeid med Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo og Osloskolen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Kommunen har inngått en avtale om å utvikle innhold og utstillinger ved Klimahuset. Det er satt av 24,5 mill. i økonomiplanperioden til et samarbeid om klimaendringer spesielt rettet mot barn og unge.

– Elevene som begynner i skolen nå, er fremdeles skoleelever når Oslo skal ha kuttet klimagassutslippene med 95% i 2030. Dette viser med all tydelighet at det grønne skiftet er noe som skjer nå. Det forplikter – også i kunnskapsutviklingen.

Midlene vil blant annet gå til et undervisningsopplegg for elever i Osloskolen.

– Målet med Klimahuset er å forklare hva som påvirker endringer i klima og hva vi kan gjøre for å redusere utslipp, sier Berg.

– I forbindelse med at Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019 vil det også utvikles pedagogiske opplegg for barnehagebarn knyttet til de andre utstillingene på Naturhistorisk museum og Botanisk hage, sier Berg.