Hauskvartalet ferdigstilles til et byøkologisk kulturkvartal

27. september 2017

I 2016 solgte Oslo kommune deler av Hauskvartalet til Urbanium som skal bygge fremtidsrettede og miljøvennlige boliger og et kulturhus i tråd med reguleringen av eiendommen. Boligkonseptet er under utvikling, og spaden er allerede i jorda for å bygge et nytt kulturhus der Vega Scene blir leietaker.

Kommunens kulturhus i Hauskvartalet (Kulturhuset Hausmania) er per i dag ikke fullt utviklet eller bebygd i tråd med vedtatt reguleringsplan til byøkologisk kulturkvartal, og store deler av eiendommen har et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Oslo kommune har investert ca. 25 mill. i sikringsarbeider på deler av eiendommen med en bygningsmasse på ca. 5 000 kvm. Prosjektet har pågått siden 2010 og omfatter takarbeid, fasaderehabilitering mot bakgård, fjerning av råte/sopp, samt istandsetting av bl.a. lokalene «Gamle Kafe» og «Grusomhetens teater». Ved bystyrets behandling av sak om revidert budsjett 2016, ble det bevilget 36,0 mill.

Oslo kommune eier fortsatt byggene som Kulturhuset Hausmania leier. Kommunen har investert ca. 25 millioner kroner på eiendommen de siste årene. Blant annet er det gjennomført fasaderehabilitering, takarbeider og fjerning av sopp og råte. Kommunen har dessuten satt i stand «Gamle kafé», «Grusomhetens teater» og konsertlokalet 1108 som en del av Kulturhuset Hausmania.

De store hallene ut mot Akerselva er fortsatt i så dårlig forfatning at de er stengt. Friområdet er heller ikke opparbeidet. For å sikre fullfinansiering foreslår byrådet at det i budsjettet for 2018 innarbeides ytterligere 20,0 mill. til identifiserte nødvendige tiltak. Med dette vil kommunens del av Hauskvartalet bli ferdigutviklet i tråd med reguleringsplanen. Med dette blir kommunens totale investering i kvartalet over 80 millioner kroner.

Oslo kommune gjennomførte i 2016 et salg av deler av Hauskvartalet til Urbanium AS, med vilkår at eiendommene skal utvikles i tråd med reguleringen til byøkologisk kulturkvartal. Urbanium som skal bygge fremtidsrettede og miljøvennlige boliger og et kulturhus. Boligkonseptet er under utvikling, og spaden er allerede i jorda for å bygge et nytt kulturhus der Vega Scene blir leietaker.

Deler av Hauskvartalet har lenge ligget brakk. Nå blir det endelig rustet opp, videreutviklet og ferdigstilt som et spennende og annerledes byøkologisk kulturkvartal som en del av Miljøparken Akerselva.

Hauskvartalet er et sentralt område i utviklinga av kulturaksen langs Akerselva. Nå faller flere biter på plass og vi ser fram til oppsetninger på Grusomhetens teater, nytt kulturtilbud på Vega Scene og i Kulturhuset Hausmania. Det nye kvartalet vil gi rom for et spennende kulturopplevelser. Vi øker støtten til Grusomhetens teater og Vega Scene neste år. Kulturhuset Hausmania vil få flere fine kulturarenaer når eiendommen er ferdig utviklet. I tillegg vil Vega Scene med kino- og teaterhus komme på plass i kvartalet.

Den pågående og planlagte utviklingen av Hauskvartalet vil gi området et skikkelig løft. Vi har en god dialog med Kulturhuset Hausmania og gleder oss til at dette området er ferdig utviklet i løpet av 4-6 år.

Byrådet foreslår å sette av 20 millioner kroner for å fullføre opprustningen av Kulturhuset Hausmania og friområdet i kvartalet.