Harald Nissen valgt til ny leder av Oslo Miljøpartiet De Grønne

Bystyrerepresentant Harald nissen Foto: Monica Løvdahl
Harald Nissen, bystyrerepresentant og leder for Oslo MDG Foto: Monica Løvdahl

Harald A. Nissen (50) ble under Oslo MDGs årsmøte valgt til ny leder av fylkeslaget. Harald tar over stafettpinnen etter Une Aina Bastholm som ledet fylkeslaget gjennom valgåret 2013 der Oslo fikk inn De Grønnes første stortingsrepresentant. Une fortsetter sitt politiske virke som politisk rådgiver for stortingsgruppen.

Harald August Nissen (f. 1963)  har vært aktiv i Miljøpartiet De Grønne siden 1991, og satt fra 2003 til 2007 i bystyret i Trondheim som leder for Kultur-, idrett- og friluftslivskomitéen. Han har vært nasjonal talsmann for Miljøpartiet De Grønne siden april 2011, og er partiets første bystyrerepresentant i Oslo, der han sitter i byutviklingskomiteen.

Harald er stipendiat i middelalderhistorie ved NTNU, men har også bakgrunn som aktivist og fra norsk kulturliv. Harald har deltatt i en rekke miljø- og boligaksjoner og -prosjekter, og han var en drivkraft i arbeidet for å bevare Trondheimsbydelen Svartlamoen, blant annet som styreleder i den lokale kultur- og næringstiftelsen. Han var i en årrekke redaktør i avisa Folk & Røvere, og er ellers kjent som vokalist i Det Glade Vanvidd og Albino Slug, og som medlem i performance-gruppa The Four.

Harald  får følge av to nestledere: Kristine Schøyen Berdal, som har fungert som frivillig fylkessekretær i det sittende styre og primus motor under valgkampen, og Torkil Vederhus som gjorde seg kjent i fjor vår ved å stille som rektorkandidat ved universitetet i Oslo i en alder av 24 år. I partiet har han vært styremedlem i Grønne studenter, sittet i GUs arbeidsutvalgs valgkomité og vært kasserer for Nordre Aker MDG.

I tillegg ble fire vanlige styremedlemmer valgt:

  • Julie Ness
  • Stig E Rygh-Johansen
  • Elsa-Britt Enger
  • Solveig Arnesen

Full presentasjon av styret kommer.