Gratis aktivitetsskole til alle 1. klassinger i hele Oslo

26. september 2018

Gratis AKS er med på å utjevne sosiale forskjeller, øke deltakelsen og er et viktig velferdsgode.

Hittil har byrådet allerede innført gratis Aktivitetsskole (AKS) for 9.500 barn i Oslo og fått opp farten på barnehagebyggingen. Høsten 2019 utvider byrådet ordningen med gratis AKS til alle 1. klassinger i hele byen.

– Det betyr at 6000 flere barn får gratis AKS, og totalt 15.500 barn blir da omfattet av ordningen, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

I tillegg fortsetter opptrappingen på utvalgte skoler der gratis AKS allerede er innført. Det betyr at 1.–4. trinn i Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand får gratis AKS, mens ordningen trappes opp til 3. trinn i Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene.

– Gratis AKS er en kjempesuksess som allerede gir tusenvis av barn i Oslo nesten 50 timer mer i måneden med meningsfylt aktivitet i tilknytning til skolen. AKS forsterker læring, stimulerer språkutvikling, gir rom for lek og fysisk og kreativ utfoldelse og bidrar til å forme vennskap. Barna får leke, snakke norsk, de får opplevelser og de får lære nye ting. De får en sosial trening de ellers ikke ville ha fått, sier Berg.

Mer fokus på kvalitet i aktivitetsskolen
– Byrådet er opptatt av økt kvalitet i aktivitetsskolen. Vi styrker kvaliteten gjennom å skjerpe kompetansekravene til AKS-ledere, språkkrav til alle medarbeidere og krav til at medarbeidere minimum skal ha gjennomført videregående skole, sier Berg

Man skal også kvaliteten på tilbudet i AKS gjennom mer samarbeid med idretten og kulturskolen.

– Mange barn i Oslo har ikke tilgang til aktiviteter som idrett og kultur på fritiden. Gjennom å sikre økt deltakelse i AKS og bedre innhold, legger vi derfor til rette for at flere barn får være en del av fellesskapet, sier Berg

– Vi er svært godt i gang med å gjennomføre en snuoperasjon fra en tradisjonell skolefritidsordning til en ny aktivitetsskole. Med spennende og varierte aktiviteter og et innhold som lærerne på skolen er med på å bestemme. Det gjør at elevene møter de samme temaene i AKS som i skolen. Men de jobber med dem på andre og nye måter, sier Berg.