Fotocredit:

Gatekunstbyen Oslo

Nå blir Oslo rustet opp med enda mer vakker gatekunst. Etter initiativ fra De Grønne vedtok Oslo bystyre en omfattende handlingsplan for gatekunst. 

15. juni 2016

Harald Nissen, komitéleder i kultur- og utdanningskomiteen og gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne, er tydelig stolt over at Oslo kommune nå vil jobbe aktivt med å få mer gatekunst av god kvalitet i byen.

–  Med dette kommer Oslo endelig på høyde med andre store gatekunstbyer. Gatekunst blir et fagtilbud på Oslo musikk- og kulturskole, og det vil bli lagt til rette for at barn og unge får prøve seg som gatekunstnere, sier Nissen.

Oslo tar nå skrittet bort fra nulltoleransepraksisen, en praksis som viste seg feilslått utover på 2000-tallet, og som derfor har blitt forlatt i de fleste byer Oslo ofte sammenligner seg med.

– Vi er glad for at vi nå skal legge til rette for at alle får tilgang på historisk dokumentasjon av eldre graffiti og gatekunst som Oslo kommune disponerer, sier Nissen.

For å dokumentere graffiti opp igjennom årene, har Ruter fotografert store mengder. De Grønne mener at dette er en unik kulturskatt som forteller mye om ungdomskultur og gatekunst de siste tiårene, og denne planen gjør at disse nå kan digitaliseres og deles med gatekunst-interesserte verden over.

– Det er ikke hver dag man får et slikt gjennomslag for et privat forslag. Her har vi fått veldig god hjelp fra våre lokalpolitikere og komiteen, og nå gleder jeg meg til at gatekunsten for alvor rulles ut i Oslo, avslutter Nissen.

 

I handlingsplanen vedtas det Oslo kommune skal:

 • Anerkjenne gatekunst som fullverdig kunstuttrykk likestilt med andre visuelle kunstformer. Kvalitetskriterier legges til grunn ved tildeling av sentrale oppdrag og kunstprosjekter i byrommet.
 • Tilrettelegge vegger, underganger, gategulv og andre egnede arealer for gatekunst i bydeler og i sentrum.
 • Utøve et friere skjønn og en myk holdning for kunstutfoldelse på midlertidige installasjoner som gjerder rundt byggeplasser og lignende.
 • Utarbeide rutiner for gatekunst som trenger byggesøknad, og informasjon til utøvere og private gårdeiere.
 • Utprøve en gatekunstfestival hvor utøvere og publikum kan møtes.
 • Initiere tiltak for barn og ungdom i form av workshops og arrangementer som skaper læring og positiv aktivitet.
 • Tilby barne- og ungdomsgrupper små og klart avgrensede oppdrag i nærmiljøet.
 • Engasjere voksne gatekunstutøvere gjennom timebaserte oppdrag.
 • Innføre gatekunst som tilbud i Oslo musikk- og kulturskole.
 • Legge til rette for fotodokumentasjon og formidling av gatekunst.
 • Etablere tverrfaglig samarbeid for å skape felles forståelse og kunnskap om gatekunstfeltet.
 • Utarbeide informasjonsopplegg som fokuserer på etikk i gatekunsten.
 • Hente inn ressurspersoner fra gatekunstmiljøet som koordinatorer med ansvar for særskilte prosjekter.
 • Benytte muligheter for tilskudd innen Oslo kommunes tilskuddsordninger til gatekunstprosjekter der disse faller inn under forskriftene.
 • Gjennomføre gatekunstprosjekter innenfor gjeldende regelverk for Oslo kommunes kunstordning.