Gamle Oslo MDG redder bruktmarkedet på Grønland

Miljøpartiet De Grønne i Gamle Oslo har fått med flertallet i Bydelsutvalget på å snu på nedleggelsen av bruktmarkedet på Grønland Bruktmarkeder bidrar til å redusere ressursforbruket gjennom å øke levetiden til varer og produkter, samt redusere forbruket av ikke-fornybare ressurser.

Miljøpartiet De Grønne mener at det er viktig å redusere ressursforbruket og velge en mer miljøvennlig livsstil.Både global rettferdighet og solidaritet  med kommende generasjoner krever et mer bærekraftig forbruksmønster. Vi er derfor svært glade for at bydelsutvalget snudde i denne saken og tok et valg som stimulerer til utviklingen av et bærekraftig samfunn i denne saken.  les mer