Fotocredit:

Fylkesstyret 2019-2020

Kontinuitet og erfaring er sikret ved at de fleste tok gjenvalg på Oslo MDGs årsmøte 2. – 3. mars i lokalvalgåret 2019.

5. mars 2019

Foran fra venstre: Aurora Salmelid, Miriam Einangshaug, Anna Serafima Svendsen Kvam

Andre rekke: Arne Haabeth, Sigrid Heiberg, Pål Thygesen, Einar Wilhelmsen, Einy Langmoen og Herman Søndenaa

Årsmøtet til Oslo MDG valgte følgende personer til å lede fylkeslaget i valgåret 2019:

Leder: Einar Wilhelmsen (44) wilhelmseneinar@gmail.com  906 98 446

Nestleder: Sigrid Heiberg (30)

Nestleder: Pål Thygesen (30)

Styremedlem: Einy Langmoen (61)

Styremedlem: Miriam Einangshaug (24)

Styremedlem: Arne Haabeth (43)

Styremedlem: Aurora Salmelid (24)

Styremedlem: Harald Nissen (55) harald.nissen@oslobystyre.no – tlf 992 70 379

1. varamedlem: Anette Nistad (32)

2. varamedlem: Anna Serafima Svendsen Kvam (23)

3. varamedlem: Lars Thomte (46)

4. varamedlem: Herman Søndenaa (28)