Fotocredit:

120 mill. til friluftslivet

Byrådet setter i budsjettet av 120 millioner til en ny plan for investeringer i egenorganisert friluftsliv. Først ut er opprustningen av de populære øyene i Oslofjorden.

30. september 2016

– Plasseringen mellom Marka og fjorden gjør Oslo til en unik hovedstad. Friluftsliv og store naturverdier er en viktig del av vår identitet her i Oslo. Derfor er jeg glad for at kommunen for første gang legger frem en behovsbasert plan for idrett og friluftsliv med klare prioriteringer for de neste fire årene, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Øyene skal rustes opp
Øyene i Oslofjorden har blitt et enda mer yndet utfartssted for byens innbyggere etter at øyfergene i 2015 ble flyttet fra Vippetangen til Rådhusplassen. Tall fra Ruter viser at antall besøkende på øyene er mer enn doblet de siste ti årene. Per juli 2016 har 536 000 besøkt øyene i år. Her er behovet for investeringer størst.

– På solfylte dager er få ting bedre enn å ta båten ut til en av øyene for å sole seg på et svaberg og ta seg et deilig bad. Med en 10 minutters fergetur til Hovedøya har byens befolkning mulighet til å få et avbrekk fra hektisk byliv. Jeg er derfor veldig glad for at byrådet skal ruste opp stier, badestrender, bygg og sanitærforhold på øyene, sier Berg.

I forbindelse med opprydning av den gamle søppelfyllingen på Langøyene, foreslår byrådet at det også skal legges vann og avløp og strømtilførsel til Hovedøya og Gressholmen. Det vil gi helt nye muligheter på øyene.

Behovsplanen inneholder fire delmål:

1. Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og friluftsliv skal bevares og styrkes
2. Alle skal ha tilgang til gode friluftslivsområder i sitt nærmiljø
3. Byen skal få et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer
4. Det skal bli enklere å oppdage og komme seg til nye friluftslivsområder

– Friluftsliv er i utgangspunktet gratis og er en viktig motvekt til kostbare fritidsaktiviteter. Et viktig grep i planen er å styrke vedlikehold og rehabilitering av det vi allerede har, og gjøre det lettere å finne frem til nye turmuligheter gjennom bedre skilting og informasjon, sier Berg.

Oslo har et rikt biologisk mangfold som byrådet vil beskytte. Planen slår fast at ved vurdering av tiltak som for eksempel utbedring av stier og veier i marka, skal hensynet til friluftslivet, vern av naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie tyngst.

Samarbeid med frivilligheten
Natur- og friluftsorganisasjonene har gitt gode innspill til arbeidet med planen, og byråden understreker frivillighetens viktige rolle i det egenorganiserte friluftslivet.

– Oslo har et organisasjonsliv som byen virkelig kan være stolte av. I budsjettet foreslår vi å øke potten med tilskudd til frivillige natur- og friluftsorganisasjoner, for å legge til rette for at enda flere kan finne veien ut og oppdage friluftslivets gleder, sier Berg.

Eksempler på tiltak som skal gjennomføres i 2017

  • Opprusting av Hovedøya: I 2017 prioriteres arbeid med oppgradering av infrastruktur for vann, avløp og elektrisitet i forbindelse med at Hovedøya skal knyttes til nettet som en del av oppgradering av Langøyene.
  • Tilrettelegging for bading og aktivitet på Sæterstranda (kyststien langs Mosseveien)
  • Oppgradering av belysning og vegetasjon i St. Hanshaugen park.
  • Flere fellesgriller, bord og benker: Det vil opprettes en tilskuddordning hvor bydelene kan søke kommunen om tilskudd til benker, bord og griller for utplassering i bydelenes parker og friområder.
  • Rehabilitering av Skullerudstua
  • Ruste opp populære turveier, som langs Ljanselva, og strekningen Grinda-Sognsvann
  • Bedre skilting og merking langs turveier både i byggesonen og Marka, nye informasjonstavler ved innfartsporter til Marka, og utprøving av ny teknologi for informasjon og skilting.
  • Oppstart av arbeid for ny besøksgård på Sørli
  • Oppgradering av toaletter: I 2017 vil det ferdigstille moderne toaletter langs fjorden og i Marka, herunder Østmarka (Bråten v Nøklevann og Ulsrudvann), Nordmarka (Bogstadvannet og Øvresetertjern) og på Håøya.