Forurenser skal betale!

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig, og de som forurenser skal betale. Mange snakker om det, og nå gjør vi det. Oslopakke 3 innebærer økt pris, rushtidsavgift og miljødifferensierte bomtaktser.

 

5. juni 2016

De nye avgiftene kommer fra 1. mars 2017. Det vil gi umiddelbar effekt på luftforurensing og miljø.

Med veiprising er det flere som velger miljøvennlige reisemåter i rushtiden. Det betyr mindre kø, kork og kaos, og mindre forurensing.

Det er etablert en ny «handlingsregel for nærmiljø”. Oslo og Akershus er enige i at målet for avtalen skal være en reduksjon i biltrafikken med 15 % over bomringen innen 2019, noe som tilsvarer 17 millioner færre bompasseringer hvert år. Dette målet skal rapporteres på årlig, og dersom vi ikke når det, kan vi bli nødt til å reforhandle bomtakst-systemet. Det betyr at Oslos mål om å redusere biltrafikken med 20 % vil bli mye lettere å nå. Slik skal vi sikre reduserte utslipp, bedre luftkvalitet og folks bomiljø.

Med denne handlingsregelen har både Høyre og Akershus fylkeskommune stilt seg bak byrådets mål om redusert biltrafikk i byen. Vi er glade for at vi har fått støtte til våre målsettinger, og forventer at dette også vil få konsekvenser for fremtidige diskusjoner om samferdsel i regionen.

Disse tiltakene vil forbedre luftkvalitet for Oslos innbyggere. Det nye opplegget for bomsatser rundt Oslo gjør at vi på få år vil redusere antallet Osloborgere som bor i «rød sone» for luftforurensing opp mot 90 % fra dagens 200.000 innbyggere til et sted mellom 10-20.000 i 2022.

I fremtiden vil stadig flere velge nullutslippsbiler, men disse tar også plass på veien. Derfor blir det en gradvis innføring av betaling for disse, men det blir langt billigere enn for forurensende biler.

Se video av Lan som forklarer Oslopakke 3

Les nettsaken som oppsumerer hva som kommer i avtalen

Les avtalen i sin helhet her

 

Nye avgifter i Osloringen 1. mars 2017

  • Dagens sats for alle: 32 kroner
  • Bensinbil: 43 kroner, 53 kroner i rushtiden
  • Dieselbiler: 48 kroner, 58 kroner i rushtiden
  • Nullutslippsbiler: 0 kroner, 0 kroner i rushtiden, 10+20 kroner fra 2018 og 20+30 fra 2020