Fornøyd med lite eller lite fornøyd?

23. oktober 2014

Syklister

Vårt forslag om en plan for bedre vinterdrift av Oslos sykkelveier, ble enstemmig vedtatt under gårsdagens bystyremøte, onsdag 22. oktober. 

Bakgrunnen for forslaget er rapporten; Vinterdrift av kommunale veier og fortau, skrevet av Bymiljøetaten. Her fremkommer det at bare 21 prosent av syklistene er fornøyde med driften av sykkelvegnettet vinterstid. Byrådspartiene Høyre og Venstre var i utgangspunktet tilfredse med at prioriteringen av sykkelveinettet har gitt resultater. I 2010 var nemlig kun 14 prosent fornøyde, noe som gir 7 prosent bedre resultat i 2014.

Skal vi satse på sykkel, må det imidlertid gjøres skikkelig. Da kan vi ikke være fornøyd med at 79 prosent av dagens vintersyklister er lite fornøyde med driften.

Følger ikke egne standarder

Noe av årsaken til de dårlige vinterveiene er at Oslo kommune ikke følger egne standarder for drift av sykkelveiene om vinteren. Etter kommunens egen plan skal sykkelveiene driftes etter samme standard som bilveiene de er knyttet til. De fleste av sykkelveiene i sykkelveinettet ligger til veier som driftes etter den beste standarden, standard A. Alternativ A er også den standarden som syklistene ønsker selv.

Jamfør Bymiljøetatens plandokument «Standard for vinterdrift av sykkelveier», driftes imidlertid sykkelveinettet i dag på vinterstid etter alternativ C.  Dette viser derfor både et avvik fra Oslo kommunes egen standard og ønsket sykkelstandard fra syklistene selv.

Eget forslag

På bakgrunn av dette ba Miljøpartiet De Grønne om at det skal lages en plan for tiltak til hvordan avviket mellom dagens vintervedlikehold, bymiljøetatens «Standard for vinterdrift av sykkelveier», samt syklistenes ønskede standard, skal dekkes. Bystyret ble i løpet av møtet enige om at forslaget var fornuftig, noe som førte frem til et enstemmig vedtak.