Fotocredit:

For første gang reiser flere med kollektiv enn bil i Oslo

1. mars 2017

Det skjer et grønt skifte på transportfronten i Oslo. Helt ferske trafikktall fra Ruter viser at det har vært 4,9 prosent vekst i antall kollektivreisende i 2016, noe som tilsvarer 16 millioner flere påstigninger enn året før. I 2016 var det også for første gang flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, noe som skyldes byrådets store satsning på miljøvennlig transport.

– Dette er strålende nyheter at stadig flere lar bilen stå til fordel for sykkel og kollektiv. Dette viser at det virkelig nytter å prioritere miljøvennlig transport, og bekrefter at Oslofolk liker å reise grønt og effektivt, uten kø, kork og kaos, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

I valgkampen lovte De Grønne at det skulle bli slutt på luftige festtaler om sykkel og kollektiv. Byrådets satsning på miljøvennlig transport har fått mye oppmerksomhet, og disse tallene bekrefter at satsningen på miljøvennlig transporter er vellykket.

– Dette er slik vi skaper den grønne byen. Prioriteringene vi gjør på samferdsel er helt nødvendig om vi skal nå målsettingen om å skape en mer menneskevennlig by, samtidig som vi reduserer den helseskadelige luftforurensningen og fører en ansvarlig klimapolitikk.

Men Berg har ingen planer om å skru ned tempoet. Nå skal byrådet utvide kollektivtilbudet vesentlig og legge til rette for enda større vekst i 2017.

– I år blir det enda bedre. I budsjettet for 2017 øker vi bevilgningene til Ruter med mer enn de fem siste årene til sammen. Det vil gjøre at mange flere kan reise kollektivt i år, til det beste for byliv, lufta og kloden.