Fotocredit:

Flertallet i Oslo og Akershus er positiv til bomringen

En ny undersøkelse viser at flertallet av innbyggerne i Oslo og Akershus er positiv til innføringen av bompenger.

11. desember 2017

Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til innføringen av bomringene med 9 prosentpoeng.

– Resultatet er klokkeklart: Folk i Oslo og Akershus er positive til bompenger fordi det er fornuftig og bra for innbyggerne. Den gir renere luft, mindre støy og mindre biltrafikk. Og så bruker vi pengene på enorme investeringer i kollektivtrafikk og en utbygging av trygge sykkelveier Oslo aldri har sett maken til, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Undersøkelsen viser også at 70 % mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet. Kollektivtrafikanter er trafikantgruppen flest vil prioritere opp (83 %), etterfulgt av syklister (69 %). Bilister er den trafikantgruppen flest vil prioritere ned (27 %) og færrest vil prioritere opp (25 %).

– At så mange mener at det er riktig at bilister skal bidra til å betale for forbedringer av kollektivsystemet viser at det er stor oppslutning for politikken som gjennomføres nå. Oslofolk vil ha mindre biltrafikk og forurensing, mer kollektivtransport og mange flere trygge sykkelveier, sier Berg.

Tre av fire synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken, og over halvparten er for miljødifferensierte takster, som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.

– Jeg er veldig glad for at stadig flere forstår og er enig i formålet med bompengene. Det handler ikke om å gjøre det vondt for dem som kjører bil, men om å gjøre lufta renere, finansiere viktige kollektivprosjekter og få bedre flyt i trafikken for de som er avhengig av bil i hverdagen. Oslo blir en bedre by for alle når flere kan velge bort bilen til fordel for kollektivtransport, sier Berg.

Les mer om undersøkelsen her.