Fotocredit:

Farlig Osloluft – en varslet krise

Luftkvaliteten i Oslo er denne uken farlig flere steder i byen. – Dette er en alvorlig situasjon. På mange måter kan vi kalle dette en varslet krise, som kunne vært unngått dersom Oslo-politikerne hadde tatt utfordringene med luftkvaliteten i Oslo på alvor tidligere, sier Lan Marie Nguyen Berg.

18. januar 2016

Det er denne uken ventet tidvis høy luftforurensning som følge av eksosutslipp. Det kalde, vindstille været fører i tillegg til høye konsentrasjoner av svevestøv fra vedfyring. De høyeste konsentrasjonene av eksos ventes i forbindelse med rushtidene og tidlig på kvelden, særlig langs de mest trafikkerte veiene (hovedfartsårer som Ring 3, E6 og E18, samt Ring 1, Ring 2 og tilsvarende). På ettermiddagen og kvelden ventes det også høye verdier av svevestøv fra vedfyring over større områder av byen (spesielt innenfor ring 3).

– Vi ber alle Oslo-borgerne om å ta advarslene høyst alvorlig. Vi må anbefale folk med luftveisproblemer om å holde seg innendørs, og oppfordrer alle til å la bilen stå så lenge dette varselet lyser rødt, sier Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel (MDG).

Den samme værtypen er ventet til og med torsdag. Mot helgen er det ventet mildere vær og mer vind, og dermed en bedring i situasjonen. Se oppdaterte målinger her. 

Et politisk ansvar

Lan Marie Nguyen Berg understreker at det er et politisk ansvar å redusere forurensingen i byen.

– På mange måter kan vi kalle dette en varslet krise, som kunne vært unngått dersom Oslo-politikerne hadde tatt utfordringene med luftkvaliteten i Oslo på alvor tidligere.  På vegne av Oslos byregjering vil jeg beklage at vi nå må be folk med luftveisproblemer om å holde seg inne. Det er uakseptabelt at folk blir syke av luftforurensing. I dag må vi be folk med luftveisproblemer om å holde seg innendørs, fordi Oslo-politikerne og staten har sovet i timen. Inntil videre er vårt eneste verktøy å be folk om å la bilen stå. Det er ikke godt nok.

Byregjeringen er i gang med å rense luften

Lan Marie Nguyen Berg har bedt fagfolkene i kommunen om å komme opp med flere tiltak vi kan sette inn i akutte situasjoner, blant annet:

 • Midlertidig stenging av gater
 • Høyere bompenger på dager med høy luftforurensing
 • Bedre vasking av veinettet, midlertidige lavutslippssoner
 • Økt innsats for å bytte ut gamle vedovner
 • Kjøreforbud for dieselbiler på dager med høy forurensing (allerede ute på høring)
 • Mange av tiltakene krever tillatelse fra staten og/eller må samarbeid med Akershus, og mye av dette vil dessverre ta tid å få på plass.

–  Det er fortvilende at vi ennå ikke har fått bedre verktøy for å redusere farlig luftforurensing i byen vår. Dette vil fortsette å være en topprioritet for oss. Jeg har selv astma, og kjenner problemet på kroppen, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Biltrafikken må ned

Det viktigste tiltaket er imidlertid mer langsiktig:

– Det er viktig å ha flere strakstiltak å sette inn i en akutt situasjon som nå. Samtidig er høy luftforurensing fra NO2 en permanent situasjon i Oslo. Det skyldes høy biltrafikk. Derfor har byregjeringen satt seg mål om å redusere biltrafikken inn til Oslo med 20 prosent. Løsningen ligger i at vi må redusere biltrafikken i og inn til byen, og gjøre det mye dyrere å bruke en forurensende biler. Dette er viktig å få på plass når vi nå skal forhandle om Oslopakke 3 og bompengesystemet rundt Oslo sammen med Akershus over de neste månedene, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Dette kan DU gjøre for å redusere luftforurensningen

 •  La bilen stå
 •  Bruk kollektive transportmidler, sykle eller gå
 •  Reis utenom rushtid
 •  Samkjøring – kan du kjøre sammen med noen?
 •  Hjemmekontor
 •  Sørg for riktig fyring i peis og vedovn ved å bruke tørr ved, ha god trekk og unngå sprengfyring

 

 

Høy luftforurensing

 • Situasjoner med høy luftforurensing kan oppstå brått og vare i korte eller lengre perioder, og påvirkes av vær- og vindforhold. Med høy luftforurensning menes luftforurensning over større områder, i områder med flere enn ca. 20.000 eksponerte og med varighet i to dager eller mer.  Hvor forurenset luften er, angis ved fire varslingsklasser: Lite, Moderat, Høyt og Svært høyt.  Les mer om varslingsklasser og helserisiko på
 • For de fleste innebærer høy luftforurensning ikke umiddelbar helsefare. Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.