Fargerike malingsprikker gjør grå og triste gater triveligere

17. november 2017

Nettavisen har vært kritisk til at det har blitt malt fargerike prikker på to gatestrekk i Oslo. Formålet med malingen er å gjøre gatene mer attraktive enn de var.

Prikkene ble malt i forbindelse med pilotprosjektene som ble gjennomført i Bilfritt byliv-prosjektet i sommer. Målet med Bilfritt byliv-prosjektet er å gjøre Oslo sentrum gjøres triveligere for alle som bruker byen vår. Spørreundersøkelser viser at flertallet av dem som bor i Oslo ønsker at mer av byen prioriteres til de 93% av innbyggerne som går, sykler og tar bussen i stedet for å kjøre bil.

I sommer har byrådet gjennomført flere pilotprosjekter, der det har blitt testet ut forskjellige løsninger som kan gjøre gatene hyggeligere og livligere for folk. Blant annet har det blitt satt ut benker, kunstinstallasjoner, blomsterkasser og flerbruksmøbler. Og det har blitt testet ut å male to gatestrekk med fargerike prikker, der det tidligere var parkeringsplasser.

Prikkene viser at dette ikke lenger er en vanlig bilvei, men et område hvor folk kan oppholde seg også ute i gata. Dette er en velkjent metode for å markere at det skjer noe i et område, før man eventuelt bygger om gata permanent til gågate. For byrådet er det viktig at man ikke bare påfører byen en ferdig utviklet løsning, men tester ut forskjellige tiltak i dialog med de som bruker sentrum, så man finner ut hva folk faktisk ønsker.

Prikkene har aldri vært ment å være permanente. Målet har vært å teste ut hva som skjer hvis vi maler noen gatestrekk. Så skal byrådet jobbe videre med å få på plass permanente tiltak som byens innbyggere kan få glede av. Det kommer mange tilbakemeldinger på pilotene, og den kunnskapen tar byrådet med seg videre når de skal evaluere og etablere mer permanente løsninger.