Fakta om nye Oslopakke 3

Oslo og Akershus har blitt enige om en ny Oslopakke 3. De viktigste endringene fra den gamle avtalen er:

6. juni 2016

● 50 milliarder mer til kollektivtrafikk og sykkel over de neste 20 årene.
● Ny tbanetunnel, tbane til Fornebu, tverrforbindelse i Groruddalen og baneløsning for Nedre Romerike
● Fullfinansiering av sykkelveinettet i Oslo
● Høyere grunnpris, rushtidsavgift og miljødifferensiert avgift i bomringen.
● Handlingsregel for biltrafikk som gir 15 % trafikkreduksjon før neste valg
● Enighet om 1.5 km nedskalert versjon av E18 (Lysaker Strand), resten utsatt.

Den gamle avtalen ble fremforhandlet i 2012 av det gamle byrådet. Endringene til den nye avtalen om Oslopakke 3 er store. I tabellen nedenfor er tallene for 2012-avtalen og 2016-avtalen sammenlignet. For 2012-avtalen gjelder summene for 2008 til 2032, og for 2016-avtalen gjelder summene for 2017 til 2032.

2012

2016

Kollektivandel Oslo

58 %

81 %

Kollektivandel Akershus

58 %*

61 %*

Samlet

58 %

73 %*
Kollektivandel Oslo inkludert sykkel

93 %

Kollektivandel Akershus inkludert sykkel

73 %*

Samlet

85 %*
Riksvei og lokalvei i Oslo

19 mrd

14 mrd

Kollektivtiltak Oslo

18 mrd

30 mrd

Riksvei og lokalvei Akershus

20 mrd

15 mrd

Kollektivtiltak Akershus

9 mrd

15 mrd

  • Innkreving av bompenger langs E18 ved Strand på rundt 8 milliarder kommer tillegg. Dersom det skulle bli bygget mer E18 vestover, vil det komme betydelige bompenger herfra som ikke regnes inn i Akershus sin kollektivandel. Den reelle kollektivandelen til Akershus blir derfor lavere.

Konkrete kollektivprosjekter

2012

2016

Fornebubanen

1,2 mrd

2,8 mrd

Sentrumstunnel

500 mill

5 mrd

Nye vogner til t-banen

2,3 mrd

Signal- og sikringsanlegg t-banen

3,6 mrd

Baneløsning Nedre Romerike (inkl tverrforbindelse i Groruddalen)

1,3 mrd

3,8 mrd

Drift og investeringer i kollektivtrafikk

23 mrd

27 mrd

Ymse (inkl. fullførte prosjekter)

2,7 mrd

50 mill

 

Nye takster i bomringen

Osloringen og Bærumsnittet videreføres. Det innføres nye suppleringssnitt på bygrensen i nord-øst, sør og for trafikk fra Fornebu som ikke passerer Bærumsnittet i dag. Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, helligdager/offisielle fridager og i juli måned/fellesferien). Hydrogenbiler er i denne avtalen unntatt fra betaling i bomringen. Dagens brikkerabatt på 10 prosent videreføres.

Bompriser

 

Les hele avtalen her.