Fotocredit:

Europas miljøhovedstad – En gigantisk miljødugnad

Verden står i en klimakrise. Som Europas miljøhovedstad bør Oslo vise vei, men skal vi få til en løsning må vi engasjere innbyggerne og spre løsninger til resten av verden.

20. juni 2018

EU har pekt på Oslo som ledestjernen i byenes klimaarbeid i 2019. Det forplikter. Vår tids viktigste sak krever bredt folkelig engasjement, involvering av innbyggerne og næringsliv og at vi sprer løsningene over hele verden. Hvis ikke forsvinner livsgrunnlaget vårt. Derfor er det bra at byrådet prioriterer mennesker og miljø, og faktisk satser på å gjøre 2019 til et år hvor Oslo kan vise vei i miljøspørsmålet.

EU-kommisjonen stiller klare forventninger til alle som vinner prisen Europas miljøhovedstad. Vi skal være en rollemodell for andre byer; og skal skape arenaer der folk som jobber med byutvikling, klima og miljø kan møtes; dele kunnskap og styrke den grønne utviklingen som storbyene i Europa står for.

Det settes av 118 millioner til å fasilitere og mobilisere befolkningen til en storstilt miljødugnad – folkets grønne skifte – der både næringslivet og vanlige folk inviteres med for å løfte fram og dele gode miljøløsninger på tvers av Europa.

Miljøhovedstadsåret er en god investering
Erfaringene fra andre miljøhovedstadbyer er at dette er investeringer man får god avkastning på både gjennom økt oppslutning rundt miljø og klimatiltak, konkrete nye ideer og løsninger, omdømmemessig og økonomisk. Viktigst av alt bidrar det til å løfte alt som skjer i Oslo opp på en internasjonal agenda, noe som gir det en helt annen effekt enn om vi alle satt på hver vår tue.

De byene som tidligere har vært miljøhovedstad har opplevd en kraftig vekst i turismen. Essen meldte om en økning i turisme på 10 %. Ljubljana hadde en økning i turisme på 12 %, med en ytterligere økning på 9 % påfølgende år.

Stor entusiasme blant næringsliv og folk
Miljøhovedstadsåret inspirerer til positiv konkurranse blant byens organisasjoner, kunnskapsmiljøer og næringsliv – om å få satt nye ideer ut i livet i enda raskere takt – det er gode nyheter og en viktig effekt av denne anerkjennelsen.

Over 170 organisasjoner og bedrifter har allerede meldt inn arrangementer og aktiviteter de vil sette i gang. Ruter og Posten framskynder investeringer i elektriske busser og lastebiler. Bislett Games vil vise seg fram som verdens mest miljøvennlige idrettsarrangement. NSB, Storebrand, Tekna, Obos, Hafslund, Universitetene, den Norske kirke og Naturvernforbundet er med – for å nevne noen.

Det kommer til å syde av aktiviteter i denne byen et helt år. Vi snakker ikke om en «tredagers fest», men et bredt anlagt program som vil strekke seg gjennom 365 dager.

Pengene skal blant annet brukes til:

  • En stor andel av midlene går til å bidra til at unge med barn, næringsliv og frivilligheten får bidra med sine aktiviteter og blir engasjert i saken.
  • Vi skal trappe opp kampen mot plastforurensning. Oslo er første by ut til å forby unødvendig engangsplast og vi planlegger en kampanje for å bygge opp under motivasjonen vi ser i befolkningen og næringslivet til å rydde opp og reduserer forbruket av plast.
  • Osloskolen utvikler aktiviteter som skal aktivisere barn i miljøhovedstadåret, og det er et mål at alle skoler skal bli miljøsertifisert til 2019.
  • Det skal etableres et nabolagsprogram for å skape miljøaktiviteter for befolkningen i alle bydeler.
  • Det skal etableres et studiebesøksprogram, for å dele Oslos løsninger med utenlandske delegasjoner. Det kommer til å bli viktig for å fortelle om hvordan vi bruker ny teknologi og hvordan vi utvikler hele Oslo til en grønnere og mer menneskevennlig by. Slik kan vi inspirere byer andre steder i verden til å gjøre som vi gjør i Oslo!