Et budsjett for mennesker og miljø!

Fotocredit: Eirik Skarstein via Unsplash

Budsjetthøsten er godt i gang også på Rådhuset. Oslobudsjettet for 2022 har kraftige tiltak for å gjøre Oslo til en bedre by for mennesker og miljø, samtidig som vi tar byen gjennom ettervirkningene av koronakrisa.

18. november 2021

Noen viktige grønne gjennomslag i budsjettet:

 • 54 millioner til satsingen på bilfritt byliv
 • Flere bilfrie møteplasser i bydelene, blant annet ved 5 millioner til forprosjekt for omgjøring av Advokat Dehlis plass (Sagene) fra parkeringsplass og rundkjøring til park og møteplass  
 • 55 millioner på trafikksikringstiltak og 10 millioner årlig til etablering av hjertesoner rundt skolene 
 • 30 millioner til utvikling av tredje boligsektor som skal sørge for et tilbud av rimelige eie- eller leieboliger.
 • 10 mill i økt satsing mot plastforurensing
 • 5 millioner til satsingen Oslotrær 
 • 50 mill i 2022 til utslippsfrie kommunens egne kjøretøy og anleggsmaskiner

Oslos satsing på utslippsfrie anleggsplasser får internasjonal oppmerksomhet. Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, snakket om MDGs arbeid da hun besøkte COP. Les reisebrevet hennes fra klimatoppmøtet her!

I tillegg kom disse ekstra bevilgningene i november:

 • Vi starter forprosjektering av oppgraderingen av Markveien
 • Anleggsarbeidene på Fornebubanen blir fossilfrie
 • Innføre gratis prevensjon, inkludert langtidsvirkende, til de under 16 
 • 10 millioner til å styrke psykiatrisatsingen i ungdoms- og videregående skole 
 • 33 millioner til gratis leie av gategrunn i 2022 
 • Rehabilitering Frognerbadet 
 • 20 millioner i tilskudd til energieffektivisering i kommunale boliger – gjennomslag etter forslag fra Eivind Trædal!
 • Styrking av mat og ernæringsfaglig kompetanse på sykehjem 
 • Videreføring av støtte til Oslo Fjordhage