Fotocredit: Fredrik Arff

Erlend Loe (MDG): Nei til nedbygging av park!

I går ble det flertall for byrådets forslag om å bevare bydelsparken i Gyldenløvesgate 15, på Frogner. Området ble regulert til park allerede i 2010, men utbyggerne har lenge ønsket å bygge ned parken. Det sier bystyret i dag nei til.

2. mars 2017

Erlend Loe var møtende vararepresentant for Oslo MDG under bystyrets behandling av saken, og argumenterte godt for bevaring av parken.

– For Miljøpartiet De Grønne har det vært helt uaktuelt å akseptere en nedbygging av parken. Vi er glad for at eiendommen nå forblir en park, og denne gleden deler vi nok med mange, sier Loe.

Det er ikke hver dag at Oslo sikrer en park til glede for byens befolkning, spesielt ikke i et så tett befolket område som Frogner. Både Høyre og Frp har jobbet for nedbygging, mens bydelen, byantikvaren og Fortidsminneforeningen har vært klare i sitt standpunkt om at parken burde bevares.

Gyldenløves gate 15 er ett av få hageanlegg fra 1800-tallets Oslo som ikke er nedbygd, og parkens bøketre og hengeask har vært avgjørende for beslutningen om å bevare parken.. Dette skal i seg selv har vært nok til at De Grønne mener at parken er bevaringsverdig. I tillegg peker Loe på betydningen en park vil ha for folk i området.

– Gamle trær i byen er viktige og verdifulle. Parker er ikke bare bra for livsvkvaliteten til innbyggerne, de er også viktige levesteder for ulike fugler og andre arter.  For De Grønne er bevaringen av kulturminner, byens parker og biologisk rike grøntområder svært viktig. Vi er derfor godt fornøyd med at parken i Gyldenløves gate sikres, og håper at vi aldri trenger å ta denne kampen på nytt, avslutter Loe.