Fotocredit:

Endelig får vi nullutslippssoner i Oslo sentrum

Tenk deg å gå i en gate uten å se et eneste eksosrør, og uten å kjenne lukta av diesel og forurensing rive i nesa! Dette kan bli mulig i indre by innen få år, hvis Oslo får det som vi vil når vi får områder i byen der det er forbudt å kjøre fossilbil.

19. februar 2021

Norge og resten av verden er i gang med et kappløp mot tiden for å kvitte oss med fossil energi. Norge har en ledende rolle internasjonalt med elbilsatsingen. Nå kan Oslo bli utstillingsvindu for klimavennlig byutvikling, reinere byluft, og kutt i klimagassutslipp fra biler. Oslo har som mål å bli en nullutslippsby i 2030.

Transport er en av de største kildene til klimautslipp i Norge, og den største i Oslo. Rundt halvparten av Oslos utslipp kommer fra veitrafikken. Når vi skal bli en nullutslippsby, må alle person- og varebiler bli helt uten utslipp, og tyngre kjøretøy i størst mulig grad. Skal vi løse klimakrisen, må vi handle raskt. Derfor trenger vi alle verktøyene vi kan ta i bruk for å fjerne utslippene raskest mulig.

Oslo er hovedstaden med størst andel elektriske biler. Avgiftsfritak, lave bompenger og parkeringsavgifter og støtte til elbillading der folk bor, har gitt et raskt skifte i bilparken. I Oslo var 9 av 10 mest solgte bilmodeller i 2020 helt uten utslipp.. Nå kommer stadig billigere elbilmodeller på markedet, og med lengre rekkevidde. Bruktmarkedet for elbiler vokser slik at ikke alle trenger å kjøpe en ny elbil.

Fortsatt er 3 av 4 biler i Oslos bomring fossile kjøretøy. Nå tar vi et grep som setter fart på utskiftingen av Oslos bilpark. Når vi skal innføre «nullutslippssoner» i byen, kan bare utslippsfrie person og varebiler slippe til, men vi vil gi unntak for grupper med særskilt behov. Søknad til staten om å opprette nullutslippssone ble vedtatt med stort flertall i Oslo bystyre i fjor høst, i forbindelse med Oslos klimastrategi for 2030.

I år kom klimameldingen, der regjeringen sier de vil gi tillatelse for å opprette nullutslippssoner i noen byer, og klimaministeren har sagt at regjeringen vil være imøtekommende til Oslos søknad.

Nå gjenstår arbeidet med å utforme hva nullutslippssoner betyr i praksis. Målet er å skape områder som reduserer klimautslippene og utslippene av helseskadelige NOx-gasser fra dieselbiler.

Klimaetaten og Bymiljøetaten har gjort et forarbeid og anbefaler å utrede to alternativer/konsepter videre: En nullutslippssone i sentrumskjernen (et sted innenfor det såkalte “bilfritt byliv-området”) som en start, og en større sone innenfor Ring 2 etter hvert. Les mer om det her.

Framtida er fossilfri, og Oslo er en by som viser vei for resten av verden. Når Oslo får sine første nullutslippssoner, så viser vi resten av verden hvordan framtida vil se ut. Framtidas bygater er eksosfrie, har mindre støy og mer liv. De er tryggere, sunnere og vakrere enn før. Det er noe å glede seg til!

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat til Stortinget.