Fotocredit:

En ny, grønn vår!

Hundre dager har gått i byråd, vi har fått til mye, men vi har enda mer å se fram til! Nå er vi klare til å ta de virkelig store stegene for å skape et grønt skifte i Oslo.

29. januar 2016

Lan Marie Nguyen Berg,

Byråd for miljø og samferdsel

Hundre dager har gått i byråd – hva har vi egentlig fått til? Det første og viktigste vi fikk til i byregjeringen, var en gigantisk satsing på klima og miljøtiltak i budsjettet for 2016. Det gjorde blant annet at vi kunne utlyse en ny støtteordning for el-sykler, som har vist seg å være mer populær enn noen tidligere ENØK-tiltak i Oslo. Over 1000 mennesker søkte om støtte til å kjøpe el-sykkel i løpet av tre knappe uker. Budsjettøkningen gjorde også at vi kunne sikre en bedre vinterbrøyting av sykkelstier enn Oslo noensinne har hatt. Og selv om det fortsatt er et stykke igjen før vi er helt fornøyde, har vi sett at dobbelt så mange valgte å sykle i Oslo i vinter, sammenlignet med fjoråret.

Men hundre dager er ikke nok til å begynne å bli tilbakeskuende – vi har mye mer å se fram til enn å se tilbake på! I disse dager starter de Grønne og byregjeringen på noen av de viktigste grepene for å nå våre ambisiøse klimamålsetninger. Har du innspill til arbeidet, må du gjerne ta kontakt! Her finner du kontaktinformasjon til våre folk på rådhuset! 

Nå begynner også arbeidet med å skape et bilfritt sentrum i Oslo. Fra januar skrudde vi opp parkeringsavgiftene på kommunale plasser, og stengingen og oppgraderingen av Fridtjof Nansens plass er bestilt. Vi ser fram til å gi byen tilbake til menneskene, til de som går, sykler, lever og oppholder seg i Oslo.

Det er nå i vår vi skal forhandle oss fram til en ny E18 vestover, som ikke kan bidra til å øke biltrafikken inn til Oslo. Det er nå vi skal vedta klima- og energistrategien for Oslo kommune, som skal ruste oss til å kutte klimagassutslippene i oslo med 50 % innen 2020. Til sammenligning har utslippene økt de siste 15 årene. Det bør ikke herske noen tvil om at vi går spennende tider i møte.

Vi er allerede i gang med å lage budsjettet for 2017.  I motsetning til fjorårets budsjett, er dette et budsjett vi har lagt fra grunnen av.  Her må vi gjøre tøffe prioriteringer for å sikre det viktigste målet: å skape en mer bærekraftig, mer menneskevennlig og mer klimavennlig by. Det er gjennom budsjettet at vi legger grunnmuren for de store tiltakene som er på vei, for at vi skal nå være egne ambisiøse klimamålsetninger. Vi vil satse mer på sykkel, mer på kollektiv, og mer på kulturen og menneskene.

Tiden er overmoden for å gjøre Oslo til en mer levende og mer miljøvennlig by. Er du med oss?