Fotocredit:

Én million færre eksosbiler i Oslo-bomringen

Det betyr renere luft, lavere klimagassutslipp og mindre kø for de som er avhengig av bil i hverdagen.

2. oktober 2018

1. oktober i fjor ble det gjennomført store endringer i bomringen i Oslo. Ett år senere er trafikken betydelig redusert,  viser nye tall fra Fjellinjen.

I september var det 971 000 færre passeringer med fossildrevne biler sammenlignet med september i 2017. Samtidig har antall elbil-passeringer i bomringen økt med 496 000.

Det betyr at det totalt var 475.000 færre bilpasseringer gjennom bomringen i september i år i forhold til i fjor, noe som et tilsvarer en trafikkreduksjon på 4,9 prosent.

– Dette er kjempegode nyheter som viser at den grønne politikken fungerer. Mindre biltrafikk og kø betyr renere luft, lavere klimagassutslipp og kortere reisetid for de som reiser kollektivt eller er avhengig av bil i hverdagen, sier Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG.

– Disse endringene gjør byen vår bedre å bo i, og er noe alle tjener på, særlig de med dårligst råd. Det er de med lavest inntekt som rammest hardest av luftforurensing, og vi vet at de med lavest inntekt, kvinner og unge, kjører mindre bil og derfor er enda mer avhengig av trygge sykkelveier og et godt utbygd kollektivtilbud, sier Wilhelmsen.

Det store skiftet fra fossilbil til elbil viser at elbil-revolusjonen for alvor er i gang i Oslo.

– Nå belønner vi de som reiser miljøvennlig i bomringen, samtidig som vi satser stort på utbygging av ladestasjoner og annen tilrettelegging for elbiler. Det viktigste er likevel å redusere biltrafikken, da elbiler også tar mye plass i en by som allerede har for mye biltrafikk, sier Wilhelmsen.

Inntektene fra bomringen finansierer kollektivsatsning
I årene som kommer skal det bygges ut mange store og viktige sykkel- og kollektivprosjekter, finansiert av bomringen.

– Tidligere gikk store deler av inntektene fra bomringen til motorveiprosjekter som øker biltrafikken, forurensningen og fører til mer kø og dårligere trafikksikkerhet – stikk i strid både med nasjonale og lokale mål for klima, miljø og byutvikling. Nå brukes 9 av 10 bompengekroner i Oslo til kollektivprosjekter og sykkelsatsing, slik at det blir enklere og mer attraktivt å reise grønt, sier Wilhelmsen.