En bedre og grønnere by, som tar ansvar i klimakampen

Miljøpartiet De Grønne i Oslo er svært fornøyd med den nye byrådserklæringen. – Dette er et et program for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i, en bærekraftig og grønn by som tar ansvar for egne klimautslipp. Vi gleder oss til å gå i byråd sammen med Ap og SV, sier Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat i Oslo MDG.

19. oktober 2015

Byrådsplattformen slår fast at Oslo skal redusere klimautslippene med 95 prosent innen 2030 og 50 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. Biltrafikken skal reduseres med en tredjedel innen 2030 og 20 prosent i løpet av bystyreperiode n, og det blir bilfritt sentrum innenfor Ring 1. Sykkelandelen skal økes til 25 prosent på ti år, blant annet ved å bygge 60 kilometer sykkelvei i løpet av bystyreperioden og ved å opprette et elsykkelfond som sponser kjøp av elsykkel på samme måte som solceller.

– Det forrige byrådet har lagt fram en ambisiøs sykkelstrategi og klimastrategi, og satt i gang mange gode tiltak som vi kan bygge videre på. Byrådserklæringen vil styrke strategiene med historisk ambisiøse mål og kraftfulle tiltak. Vi er det første byrådet i Oslo som går aktivt inn for å redusere antallet biler i byen.  Dette er en stor seier for oss, sier førstekandidat Lan Marie Nguyen Berg.

Les den nye byrådserklæringen her.

Gjennomslag for E18-planer

I spørsmålet om ny E 18, er byrådets standpunkt at det ikke skal være noen fysisk kapasitetsøkning på veien, og at E 18, E 6 og Ring 3 skal få nye miljøfelt og kollektivfelt der det ikke krever utbygging av kapasiteten for vanlig biltrafikk. Byrådet vil også innføre rushtidsavgift og ha lavutslippssone innenfor Ring 3 så snart lovhjemmel er på plass.

– Byråderklæringen markerer et brudd med de radikale utslippsøkningene vi har sett både i Norge og store deler av verden de siste tiårene. Det er uansvarlig og unødvendig å bruke av fossil energi til transport og oppvarming, og det skader både oss selv og våre etterkommere. Tiltakene i denne erklæringen er det som kreves for å ta klimavitenskapen på alvor og ivaretar miljøet for fremtidige generasjoner. Disse tiltakene vil også gjøre Oslo til en bedre by å bo i for alle innbyggere, med renere luft og bedre plass, sier Nguyen Berg.

Aktivitetssonene skal ut
Byrådserklæringen slår fast at markagrensen skal stå fast, og at de omstridte aktivitetssonene skal fjernes når kommuneplanen revideres om to år. I tillegg legger den opp til en storstilt satsing på urbant landbruk og grønne tak.

– Vi er utrolig heldige som har så store naturopplevelser rett utenfor bygrensa. Det skal vi ta vare på. Samtidig skal byen bokstavelig talt bli grønnere de neste årene, med flere parseller og grønne tak, flere åpne bekke- og elveløp, og flere grønne lunger. Vi gleder oss til å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i, sier Nguyen Berg.

Sammendrag:

– Klimagassutslippene i Oslo skal reduseres med 50% i forhold til 1990-nivå innen fem år, 95% innen 14 år.
– E18 vestfra skal ikke ha noen fysisk kapasitetsøkning for biler.
– Oslo skal få 60 nye kilometer sykkelvei.
– Det blir bilfritt sentrum innen 2019.
– Biltrafikken skal reduseres med 20% i løpet av bystyreperioden, og en tredel innen 2030.
– Oslos 75 milliarder store pensjonsfond skal ut av alle selskaper som produserer fossil energi.
– Det opprettes en støtteordning for elsykler.
– Markagrensa står fast, aktivitetssonene skal bort, og byrådet skal gjøre hele byen grønnere, og bygge nye parseller over hele byen.