Vil sikre Ekeberg rideskole

18. april 2015

Ekeberg rideskole og husdyrpark (EKT) sliter med gjeld etter en nødvendig rehabilitering av anlegget.  Nå står den tradisjonsrike gården i fare for å legges ned.

-Dette går i helt gal retning av hva vi ønsker. Oslo trenger flere slike tilbud som Ekeberg rideskole til barn og unge, ikke færre, sier Harald Nissen, representant for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre.

MDG arbeider for at rideskolens utfordringer finner en løsning gjennom revidert budsjett før sommeren. Oslo kommune betalte som grunneier og samarbeidspartner med EKT, en stor del av oppgraderingen, men arbeidene ble dyrere enn antatt. EKT måtte dermed ta opp et dyrere lån som de nå har vanskelig for å betale.

– Vi mener at Oslo kommune må sikre at gården ikke legges ned. Oslo fortettes. Sammen med andre besøksgårder, som for eksempel dyregården på Kampen, er EKT et viktig tilbud for barn med ulike behov. Jeg har derfor vært i kontakt med andre partier i Rådhuset for å skape forståelse for at kommunen gjennom revidert budsjett må redde EKT, sier han.

Slike bygårder er svært viktige i en stadig fortettet by. MDG har derfor programfestet en tilrettelegge for at slike bynære gårdsbruk i større grad også kan brukes i samarbeid med skoler om et tilbud til barn og unge med skoletilpasningsvansker, noe som vil styrke driften sv disse gårdene.

– Det vil være en skandale å fjerne tilbudet til barn og unge som i dag har dette som sitt eneste fritidstilbud. En konkurs vil innebære at Oslo kommune sitter igjen med en dyregård og ridesenter som ikke kan brukes til noe annet. De fleste politikerne på rådhuset ser nok dette, avslutter Nissen.