Einar Wilhelmsen valgt som ny leder i Oslo MDG

Lørdag avholdt Oslo Miljøpartiet De Grønne årsmøte, og det ble valgt en ny ledertrio for fylkeslaget.

10. mars 2018

Einar Wilhelmsen ble valgt som leder, og Sigrid Heiberg og Pål Thygesen ble valgt som nestledere av fylkeslaget.

Einar Wilhelmsen jobber som fagansvarlig for energisystem i Miljøstiftelsen ZERO, og har tidligere vært ansatt som byrådssekretær for miljø og samferdsel og byrådssekretær for finans i Oslo kommune.

– Jeg er utrolig takknemlig for at årsmøtet har gitt meg tillit til å bli leder i Oslo MDG. De Grønne er det eneste partiet som tar klimaproblemet på alvor og som tør å føre den politikken som skal til for å ta oss vekk fra problemet. Vi skal fortsette å gjøre det som er riktig for byen. Vi vil bygge en bedre by med renere luft, lavere klimagassutslipp, mindre biltrafikk, bedre kollektivtransport og plass til mennesker i Oslo, sier Einar Wilhelmsen, nyvalgt leder i Oslo MDG.

– I 2015 vant vi valget og dundret inn i Oslopolitikken, og vi har fått massivt gjennomslag i byrådssamarbeidet med Arbeiderpartiet og SV. Vi har vist hvorfor De Grønne er nødvendig, og vi har sammens med innbyggerne gjort Oslo til Europas miljøhovedstad. Nå skal vi bruke det neste året på å utvikle ny radikal grønn politikk som vi skal vinne valget i 2019 med.

Etter årsmøtet er dette det nye styret i Oslo MDG:

Leder: Einar Wilhelmsen (43)
Einar er BU-representant i Østensjø og har vikariert seks måneder som byrådssekretær i byrådsavdeling for finans og to måneder i byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Til daglig arbeider han i Zero. Vi tror Einar sin erfaring og nettverk gjør han til en ideell brobygger mellom Rådhuset og lokalleddet i MDG.

Nestleder: Sigrid Heiberg (29)
Sigrid Heiberg har bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner, bl.a. ICAN hvor hun det siste halvåret har arbeidet i forbindelse med tildelingen av Nobels Fredspris. Frem til valget arbeidet hun som kommunikasjonsrådgiver i Oslo MDG. Sigrid har et stort nettverk innen politiskk, media og organisasjonsliv og stor arbeidskapasitet. Vi tror at Sigrid sin organisatoriske og strategiske teft vil være viktig for å bygge opp fylkeslaget organisatorisk i tiden som kommer.

Nestleder: Pål Thygesen (30)
Pål Thygesen er tidligere generalsekretær i Grønn Ungdom og varamedlem i bystyret hvor han den siste tiden har møtt temmelig ofte. Han har også bakgrunn fra Elevorganisasjonen. Vi tror Pål sitt kan bidra til å styrke forbindelsen mellom bystyregruppen og organisasjonen. Fra hans tid i Grønn Ungdom vet vi at han er god på å involvere mange i så vel politiske som organisatoriske prosesser, og håper at denne tilnærmingen nå også vil komme Oslo MDG til gode.

Styremedlem: Einy Langmoen (60) – gjenvalg
Einy Langmoen har flere styreperioder bak seg og er også aktiv i Nordstrand MDG hvor hun sitter i Bydelsutvalget. Til daglig jobber Einy som musiker. Hun er uredd og opptatt av å sette dagsorden, og har stort pågangsmot og engasjement.

Styremedlem: Vegard Setrom (29) – gjenvalg
Vegard Setrom har vært en klippe i styret siden 2014, og har skjøttet økonomien til fylkeslaget med stødig hånd siden da. Han har flyttet til Nesodden men likevel stilt seg til disposisjon for å fortsette arbeidet i Oslo MDG. Vegard jobber til daglig som lærer.

Styremedlem: Raisa Markov (27) – gjenvalg
Raisa Markov  representerer også kontinuitet og tar nå fatt på sin tredje periode i styret. Hun jobber til daglig på partikontoret nasjonalt og representerer i så måte også en bro til det nasjonale leddet. Hun er også aktiv i De Grønne Glitrende (nettverk for skeiv politikk i MDG). Raisa er kjent for sin stå-på-vilje og store arbeidskapasitet, og gir mye av sin tid og energi til partiet. Hun er også en gledesspreder som lett får andre med seg.

Styremedlem: Finn Dyrkorn (51)
Finn Dyrkorn har i en årrekke vært lokallagsleder på Stovner, Oslo MDG sitt minste lokallag. Finn er kjent som en blid og engasjert mann som også har et skarpt analytisk blikk. Han har næringslivserfaring, bl.a. som gründer av flere bedrifter og fra styreverv. Vi håper Finn kan bidra til å bringe Groruddalen til MDG og MDG til Grorruddalen.

1. varamedlem: Anette Nistad (32)
Anette Nistad er tidligere leder av Trondheim MDG og aktiv i Grønt Kvinnenettverk. Hun har nylig flyttet til Oslo og er klar for å brette opp ermene og bidra også her. Vi håper at hennes erfaringer fra et annet lag kan bringe inn nye ideer og perspektiv til fylkesstyret.

2. Varamedlem: Miriam Einangshaug (23)
Miriam Einangshaug kom fra Trøndelag til Oslo i fjor. Hun la ned en utrettelig innsats i valgkampen, særlig med arbeid på sosiale medier. Hun har fortsatt å jobbe frivillig med kommunikasjon for Oslo MDG etter valgkampen, og er også engasjert i Gamle Oslo MDG. Til daglig studerer hun beredskap.

3. varamedlem: Arne Haabeth (42)
Arne Haabeth er nyvalgt leder for Frogner MDG og har allerede markert seg i lokalmedia. Han brenner for en grønnere by, og spesielt en grønnere vestkant. Når han ikke bruker tiden sin på MDG arbeider han med fornybar energi.

4. varamedlem: Gro Stenvik (51)
Gro Stenvik ble aktiv i partiet under valgkampen og brukte mesteparten av tiden sin til den. Hun bor på Løren og brenner for å spre budskapet om MDG og å involvere medlemmene som ambassadører i dette. Til daglig arbeider hun i administrasjonen i NrK.