Turistforeningen: De Grønne er best på friluftsliv

DNT gir grønn friluftslivpolitikk terningkast seks. De Grønne går til topps i kåringen fordi friluftsliv løftes fram i partiprogrammet som viktig for økt livskvalitet og gode lokalsamfunn.

16. august 2017

Turistforeningen (DNT) skryter av De Grønnes ambisiøse og konkrete tiltak for å fremme friluftsliv i Norge. Det er viktig å ta vare på naturen. Vi trenger et strengere vern for å hindre ytterligere nedbygging av norsk natur. For å sikre fri ferdsel i naturen vil vi grunnlovsfeste allemannsretten. Vi vil også begrense bruken av vann- og snøscootere for å bevare naturens ro og stillhet.

– Det er viktig for De Grønne at barn og unge kommer seg ut i skog og mark. Derfor ønsker vi en daglig time med fysisk aktivitet i skolen. Vi vil også gi spillemidler til utlån av aktivitetsutstyr, slik at de som ikke har råd til å kjøpe dyrt utstyr skal få muligheten til å drive med friluftsaktiviteter, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

De viktigste friluftsakene

DNT har brukt ni kriterier for å komme fram til hvilke partier som er best på friluftsliv:

  • Fri ferdsel
  • Begrensning av motorisert ferdsel
  • Naturvern
  • Friluftsliv i skolen
  • Turmuligheter
  • Tydelig grenser mellom bebyggelse og mark
  • Turmuligheter
  • Styrke frivilligheten
  • Mer spillemidler til friluftsliv
  • God håndtering av turiststrømmer til norsk natur

Det er flere partier som er flinke på friluftsliv, men De Grønne kommer aller best ut i testen fordi vi løfter fram friluftsliv som en viktig del av arbeidet med å skape økt livskvalitet og gode lokalsamfunn. Vi skiller oss fra de andre partiene ved at friluftsliv er en gjenganger mange steder i partiprogrammet.

Prioriterer friluftsliv i Oslo
De Grønne prioritert friluftsliv høyt når vi får muligheten til det. Vi har satt i gang en stor opprustning av øyene i Oslofjorden. Det er satt av hele 120 millioner til å forbedre mulighetene for friluftsliv i Oslo.

I forbindelse med opprydning av den gamle søppelfyllingen på Langøyene, foreslår byrådet at det også skal legges vann og avløp og strømtilførsel til Hovedøya og Gressholmen. Det vil gi helt nye muligheter på øyene. De eksisterende fasilitetene skal også rustes opp.

– Jeg er veldig glad for at byrådet skal ruste opp stier, badestrender, bygg og sanitærforhold på øyene, sier Berg.

Pengene skal også brukes til å forbedre skiltingen og utbedre stier og veier i marka. Utbedringen skal ikke gå på bekostning av det biologiske mangfoldet. Hensynet til friluftslivet, vern av naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner skal veie tyngst.

Les mer om kåringen her!