Det beste miljøbudsjettet for Oslo noensinne

16. desember vedtok Oslo bystyre for første gang et budsjett som også Miljøpartiet De Grønne kunne stille seg bak. Vi overtok budsjettutkastet fra det avgående byrådet, og på to uker gjorde vi de endringene vi kunne. I 2016 viser vi en ny retning for Oslo, og i 2017 skal vi sette fart.

16. desember 2015

– I Paris ble Oslo løftet frem som et eksempel til etterfølgelse, ikke på grunn av arbeid som er gjort tidligere, men på grunn av visjonene Oslo har fått på de få ukene den nye byregjeringen har virket, innledet Shoaib Sultan som representerer De Grønne i finanskomiteen i vårt første innlegg i budsjettdebatten.

Under bystyrets behandling av budsjettet ble det heftig debatt om flere av budsjettforslagene. Opposisjonen hevdet at de leverte et budsjettopplegg som var bedre på klima og miljø enn hva byregjeringen fikk til. Dette ble kontant tilbakevist.

Tryggere klimafinansiering

– Det gamle byrådet finansierte klimaarbeidet ved å tære på klima- og energifondet. Hadde det fortsatt, ville fondet vært tomt i løpet av få år, sa De Grønne sin gruppeleder Harald Nissen i debatten.

Den nye byregjeringen finansierer heller klimaarbeidet ved å gi løpende bevilgninger over driftsbudsjettet. Det gir 45 friske millioner som kan brukes med god samvittighet. Dette stemte opposisjonen mot. De ville heller overføre penger til klima- og energifondet. Det var riktignok snakk om over 200 millioner kroner, men med dagens rente ville det ikke gitt mer en rundt fem millioner i avkastning hvert år.

– Vår måte å sikre finansieringen på, viser at arbeidet med miljø og samferdsel har fått en helt ny status under denne byregjeringen, sa Marion Godager Tveter, som representerer De Grønne i samferdsels- og miljøkomiteen.

Tøffe prioriteringer mellom kollektivtrafikk og sykkelveier

Regjeringen, med støtte fra Venstre og Krf, har økt merverdiavgiften på kollektivreiser, og gjort det 15 millioner kroner dyrere for Oslo å drive kollektivtrafikken. Opposisjonen i bystyret har kritisert byregjeringen og De Grønne for å ikke bevilge ekstra penger til kollektivtransport. I sitt budsjettforslag har de kuttet bevilgningen til drift og vedlikehold av sykkelveier med 15 millioner, og overført disse pengene til Ruter. Byregjeringen holder fast ved sin prioritering.

– Disse 15 millionene utgjør 8 promille av den summen Oslo bruker på kollektivtransport, men på budsjettet for sykkelveier utgjør de mer enn en dobling. I en ideell verden hadde vi hatt disse pengene, men i virkelighetens verden må vi prioritere. Hvis vi skal få folk til å velge sykkel også om vinteren, må vi holde sykkelveiene i stand. 15 millioner gjør en mye større forskjell på sykkelveibudsjettet. Derfor er dette en riktig prioritering, sa Marion Godager Tveter.

Etter at endelig budsjett ble vedtatt på Stortinget, blir debatten om 15 millioner til kollektivtrafikk satt i perspektiv. Statsbudsjettet opprettholder subsidiene av oljeindustrien, og øker Norges klimautslipp, men på den lyse siden får Oslo og Akershus 275 millioner i belønningsmidler for kollektivtransport. Det utgjør et lite lysglimt i et ellers dystert statsbudsjett, og er bra for Oslo.

Byregjeringens store klimasatsing

– Dette er det beste miljøbudsjettet for Oslo noen sinne, sa Marion Godager Tveter i budsjettdebatten. Mesteparten av satsingen på 110 millioner kroner vedtas mot opposisjonens stemmer, men vi er fremdeles stolte over:

 • 50 millioner: Gjennomføring av klimatiltak, blant annet:
  – Styrke klima- og energiarbeidet i kommunen
  – Prosjektarbeid og investering i energistasjoner med fornybart drivstoff og landstrøm til ferjer
  – Fyrtårnsprosjekt smart og miljøvennlig energiløsning Furuset
  – Pilotprosjekt med fossilfri anleggsdrift
  – Støtteordning elsykler
  – Strategi for redusert biltrafikk
  – Mulighetsstudie karbonfangst på Klemetsrud
 • 15 millioner: Drift av sykkelveinettet
 • 10 millioner: Sykkeltiltak i bydelene
 • 12 millioner: 200 flere ladestasjoner for el-biler
 • 20 millioner: Bygge solceller på kommunale bygg
 • 2,5 millioner: Pilotprosjekter og ny tilskuddsordning for urbant landbruk
 • 1 million: Forprosjekt bilfritt sentrum
 • Sum 110,5 mill. kr