Paradisbukta, TOMOYOSHI CC BY-NC-SA
Fotocredit: Paradisbukta, TOMOYOSHI. CC BY-NC-SA

Den grønne sommerbyen – Slik gjør vi den bedre

Å utforske de grønne områdene i Oslo er en rimelig, miljøvennlig og spennende måte å bruke ferien. Nå setter vi av 333 millioner kroner til å gjøre øyene, turtraseene, badestrendene, og mer enda bedre.

19. juli 2017

Stadig flere benytter seg av den grønne byen Oslo. Bruken av parkene og friområdene i Oslo har økt med rundt 20 % fra 2014 til 2016. På en fin dag besøker hele 20 000 mennesker øyene i Oslo-fjorden. Det er vi veldig glade for – og vi vil sørge for at enda flere tar den grønne byen i bruk!

– Å styrke grøntområdene og friluftslivet i Oslo, er sosial utjevning i praksis. Friluftslivet er gratis, og alle har lik tilgang, sier byråd for Miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

– Hvorfor dra til Syden, når det tar 5 minutter med ferga til Hovedøya?

Vi vil etablere flere turtraseer i byen, og styrke kollektivtilbudet til marka og offentlige strender, samt tilrettelegge for det uorganiserte friluftslivet som sykling, jogging, bading og tur i marka. Byråden forteller at hun er stolt og glad for å ha fått byrådet med på en kjempesatsing på dette området.

– I år begynner vi oppryddingen av det gamle deponiet på Langøyene, og etablering av vann- og avløp på øyene i indre Oslofjord. Det er en kjempeinvestering på 300 millioner kroner. På sikt betyr det at flere kan ta glede av Langøyene og de andre øyene, både til teltovernatting og dagsturer og bading, sier Berg.

Men det er ikke de eneste tiltakene som gjennomføres i år. I budsjettet for 2017 satt byrådet av 30 millioner kroner til friluftslivstiltak i 2017. pengene skal blant annet gå til:

  • Opprusting av Hovedøya med infrastruktur for vann, avløp og elektrisitet.
  • Oppretting av tilskuddordning hvor bydelene kan søke kommunen om tilskudd til benker, bord og griller for utplassering i bydelenes parker og friområder.
  • Rehabilitering av Skullerudstua.
  • Opprusting av populære turveier, som langs Ljanselva, og strekningen Grinda-Sognsvann.
  • Oppstart av arbeid for ny besøksgård på Sørli.
  • Oppgradering av toaletter: I 2017 vil det ferdigstille moderne toaletter langs fjorden og i marka, herunder Østmarka (Bråten, ved Nøklevann og Ulsrudvann), Nordmarka (Bogstadvannet og Øvresetertjern) og på Håøya.

I tillegg har byrådet bevilget ekstra midler til frivillige natur- og friluftsorganisasjoner, fra 1 million til 3 millioner kroner i 2017.

– Vi vil legge til rette for økt friluftslivsaktivitet. Da spiller de frivillige organisasjonene en helt sentral rolle. Jeg er sikker på at vi får mye aktivitet rundt i byen for disse pengene, og at det bidrar til at flere får øynene opp for friluftsliv nå i sommer, avslutter Berg.