De Grønne vil sikre 10.000 parseller i Oslo

Miljøpartiet De Grønne har et mål om å opprette 10.000 nye parsellhager i Oslo. Bymiljøetaten på sin side har bare konkrete planer for én eneste ny parsellhage fram til 2019, viser Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026, som er ute på høring nå.

17. august 2015

– Der andre partier nøyer seg med å snakke om hvor fint og viktig det er med parseller, har vi en konkret plan for å etablere 10.000 nye parseller i byen. Det er helt avgjørende at kommunen ser mulighetene og legger til rette for grasrottiltak, sier Lan Marie Nguyen Berg, De Grønnes førstekandidat i Oslo.

Norsk Landbrukssamvirke anslår at 10 000 personer i Oslo ønsker seg parseller. At antall Osloboere som ønsker seg dyrkemuligheter har økt dramatisk de siste årene, kan også Helene Gallis fra nettverksorganisasjonen Mat og jord der du bor (MAJOBO), bekrefte.

– Vi organiserer nybegynnerkurs i dyrking her i Oslo, og alle kurs er fulle. Bare i år har vi hatt 500 kursdeltakere, forteller hun.

Tenke nytt

– Vi må tenke nytt både hva gjelder tilrettelegging, størrelse på parseller og hvilke arealer som tas i bruk. Tak, plantekasser og uteområder som ellers ikke blir brukt kan omgjøres til parseller, som i borettslaget Keyserløkka Øst i Oslo, hvor det er etablert parseller for beboerne, sier Nguyen Berg.

I indre by, hvor behovet for parseller er størst, er det ofte borettslag som representerer på de beste mulighetene for større, permanente dyrkeprosjekter. Her er det viktig at kommunen kommer på banen og tilrettelegger i samarbeid med borettslagene.

– Tett dialog med næringslivet og utbyggere er også viktig. I Sverige finnes det moderne leilighetsbygg hvor grøntarealene mellom blokkene er dekket av parseller. På Grünerløkka har vi Infill-bygget D36 med parseller på taket, og i Stavanger bygger Selvaag nye boligprosjekter med drivhus og kjøkkenhager. Vi må gjøre slike prosjekter til standarden, ikke unntakene, sier Nguyen Berg.

Oslos første landbruksmelding, som var ute på høring i vår, fikk kritikk for å være et hastverksarbeid gjennomført uten særlig kunnskap om emnet.

– Verken byrådsleder Røsland eller miljøbyråd Melby kommer med konkrete lovnader, men skyver istedenfor landbruksmeldingen foran seg i mangel av konkrete tiltak. Vi har en konkret plan, og håper de andre partiene vil støtte forslaget, sier Nguyen Berg.

Dyrkeprosjekter representerer viktige strategier for trivsel og miljø i kompakte og klimasmarte byer. Parseller bidrar også til å øke den urbane matproduksjonen og det biologiske mangfoldet, de tar unna store mengder overflatevann og vil øke bestandene av humler og villbier.

– Dette er vinn-vinn hele veien, avslutter Nguyen Berg.

 

Dette er De Grønnes tiltak:

  • Kartlegge potensielle private og offentlige arealer for dyrkeprosjekter i bydelene, etablere kontakt med grunneiere og inngå samarbeid.
  • Legge til rette for små parseller på 1-10 m2 – ikke 50-250 m2, slik praksis har vært fram til nå.
  • Etablere en samarbeidsmodell for borettslag for å gi konkrete incentiver til å omgjøre deler av borettslagenes plenarealer til dyrkeprosjekter for beboerne.
  • Ved å samarbeide med utbyggere, og ha tydeligere krav i reguleringsplanene, vil dyrkeorienterte fellesarealer i større grad få plass i nye boligprosjekter.
  • Sette av et årlig budsjett øremerket tilrettelegging for etablering av parseller for private grupperinger, foreninger, borettslag o.l. som forvaltes av Bymiljøetaten eller via et Byøkologisk senter på oppdrag fra kommunen.
  • Fordele måltallet på 10 000 på bydelene. I indre by, hvor flest bor i små leiligheter og det er færrest tilgjengelige restarealer, bør tallet være høyere enn områder hvor mange allerede har private hager. Målet er å etablere minimum 3000 nye parseller i løpet av to år, og 10 000 parseller i løpet av fem år.