De Grønne fosser fram i Oslo

Med en oppslutning på 9,4 prosent, får vi vår beste meningsmåling noen sinne, og endrer maktlandskapet i hovedstaden.

Juni avsluttes på best mulig måte for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. En måling InFact har gjort for Arbeiderpartiet, gir oss hele 9,4 prosent oppslutning.

– Vi fikk jo 2,5 i forrige kommunevalg, så dette overgår alle forventninger, sier De Grønnes førstekandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Det er De Grønnes beste måling i hovedstaden noen sinne.

26. juni 2015

Havner på vippen

Dersom målingen holder hele veien fram til valget, vil De Grønne få inn hele syv mandater i  bystyret. Slik vil partiet havne i en vippeposisjon:

– Vi er åpne for samarbeid både til venstre og høyre, men dette venter vi med til etter valgresultatene er klare, sier Nguyen Berg.

Partiet kan da velge å samarbeide med høyresiden og redde det borgerlige flertallet, eller bidra til maktskifte i Oslo med Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet som byrådsleder:

– Det kommer an på hvem som vil gi oss mest igjen i form av grønn politikk. Og hvor mye forhandlingsrom vi får, vil jo avhenge av hvor store vi blir til slutt, sier Nguyen Berg.

Et grønt skifte i Oslo

Nguyen Berg mener at verken høyre- eller venstresiden har klart å tilby de gode miljøløsningene for Oslo:

– Vi ønsker å bruke vår posisjon til å endre radikalt måten kommunen prioriterer i miljø- og samferdselspolitikken. Det nåværende byrådet har eksempelvis vedtatt en handlingsplan der man svir av 6 milliarder kroner på å bygge vei de neste årene, inkludert utvidelsen av E18. De pengene vil vi heller bruke på kollektivt og trygge sykkelveier, sier Nguyen Berg.

Hun viser til at Oslo har sykkelplaner fra 1979, og at verken rød eller blå blokk har klart å tilby en bedre miljøpolitikk i hovedstaden:

– I dag mangler det en politisk vilje til å gjøre det trygt å sykle i Oslo og prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende foran bilistene – selv om vi har et slik vedtak i klimaforliket. Høyre og Ap stemte jo begge imot at E18 skulle bygges ut i tråd med forliket. Det er på tide med et grønt skifte i Oslo, avslutter Nguyen Berg.