Fotocredit:

De Grønne kåret til det beste partiet på dyrevern

Hvis dyrene hadde en stemme, ville de stemt grønt!

4. august 2017

Vi er det eneste partiet som får terningkast 6 av Dyrevernalliansen. NOAH mener at vi er det partiet som i størst grad omtaler dyr positivt, og som gjennomgående tar hensyn til dyrene i vårt partiprogram. De Grønne får ros for å ha konkrete forslag til hvordan vi kan bedre dyrevelferden. Dyrevernalliansen viser til at vi har mange flere dyrevelferdstiltak enn de andre partiene, og har vist at vi står ved vår politikk i forrige Stortingsperiode.

Bege organisasjonene trekker frem at De Grønne vil avvikle pelsdyroppdrett raskest mulig, utvide dyrepolitiprosjektet til å bli landsdekkende, fremme alternativer til dyreforsøk, kreve kortere dyretransporter, forby import og avl av dyreraser med store lidelser, jobbe for etablering av og støtte til sentre for hjemløse dyr og hindre utnyttelse av dyr til underholdning.

Dyrevernalliansen mener at vi gjennomfører politikken vår. På Stortinget har De Grønne tatt opp flere saker om dyrevelferd i forslag og spørsmål enn hvert av de andre partiene, med bare har en representant. Vi stemte blant annet mot fortsatt pelsdyroppdrett og gruppehold av mink, og for forslag om ny, egen sak om avvikling. I forbindelse med Jordbruksmeldingen foreslo vi til Stortinget å be Regjeringen stimulere til økt beite- og utmarksbruk, og sørge for at norsk landbruk er verdensledende på dyrevelferd. Vi stemte for forslag til regjeringen om å innføre dyrevelferd som parameter i landbruksstøtten. I tillegg har vi lagt frem noen representantforslag og spørsmål om rovdyrbestanden og oppdrettsnæringen.

Fortsetter under illustrasjonen

Vi i De Grønne vet at billig mat har en høy pris for dyrene, og setter trygghet og kvalitet først. Samtidig vil vi satse på en spredt matproduksjon som tar vare på miljøet, dyra og bonden. De grønne er tydeligst av alle partiene på sammenhengene mellom kjøttindustrien, klima og miljø, mener NOAH.

De Grønne vil redusere kjøttforbruket i Norge av hensyn til helse, miljø og dyrevelferd. Dette skal vi klare ved å stimulere til et mer plantebasert kosthold, innføre kjøttfrie dager i offentlige kantiner, øke momsen på kjøtt, og ved å vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat.

NOAH mener at vi har blitt enda bedre på rovdyrpolitikk. De Grønne har som mål å bygge opp svekkede bestander av rovdyr, og vi vil etablere Norges første nasjonalpark med et helhetlig økosystem som inkluderer rovdyr. For å ta vare på de ville dyrene trenger vi flere viltoverganger over veier, toglinjer og andre barrierer.

Dette er noe av det De Grønne vil gjøre for dyrene:

 • Utvide dyrepolitiordningen slik at den gjelder hele landet
 • Opprette et eget dyretilsyn under Klima- og miljødepartementet
 • Forby pelsoppdrett og import av produkter fra pelsdyroppdrett
 • Gå gjennom alle forskrifter som regulerer dyrehold, jakt og fangstmetoder for å styrke krav til dyrevelferd
 • Kreve plass, naturlig stimuli, bedre luft og tilgang til dagslys for kyllinger
 • Innføre dyrekunnskap i naturfag og etikkundervisningen i skolen
 • Fremme alternativ til dyreforsøk
 • Hindre at dyr utnyttes i underholdningøyemed
 • Ha lavere antall fisk i hver oppdrettsmerd
 • Ha kortere dyretransporter
 • Fremskynde løsdriftskrav for kuer til 2024
 • Etablere og støtte sentre for hjemløse dyr som skal drive med omplassering av familiedyr
 • Støtte ID-merking av familiedyr

«Det synes å være liten tvil om at en større MDG-gruppe på Stortinget vil være en stor fordel for dyrene», skriver NOAH.

Hvis dyrene hadde en stemme, ville de stemt grønt!