Fotocredit:

– Dårlig pengebruk og dårlig PR

Byråd for Samferdsel og Miljø i Oslo Lan Marie Berg reagerer på at Oslo Vognselskap bruker en million kroner på å påvirke kommunen, og 30 000 på et utkast til en tale. – Min dør står åpen for de som vil prate med meg. Dette er dårlig pengebruk av selskapet, sier Berg.

28. juli 2016

Oslo Vognselskap har brukt en million kroner på å kjøpe inn konsulenttjenester av kommunikasjonsbyrået Zynk, inkludert 30 000 for å skrive et utkast til byrådens hilsen til årsmeldingen til selskapet, noe selskapene og virksomhetene tradisjonelt har fått skrive utkast til.

– Jeg forstår ikke at fellesskapet skal trenge å betale 30 000 for et forord fra meg, og enda mindre at et kommunalt selskap vil bruke en million kroner på å påvirke kommunen. Både jeg og bystyrets medlemmer er tilgjengelige for alle som ønsker å prate med oss. Dette er dårlig anvendte penger og dårlig PR, sier Berg.

Oslo Vognselskap opererer som et selvstendig AS. Berg tok opp praksisen med det nye styret i selskapet før sommeren. Hun mener det er bra at pressen nå setter fokus på konsulentbruken.

– Oslo kommune har i flere år benyttet mye konsulenttjenester. Byrådet er i ferd med å rydde opp i konsulentbruken, for å sikre at fellesskapets midler blir brukt på en fornuftig måte, sier Berg.