Byrådet vil verne Ekebergsletta!

4. august 2016

Ekebergsletta har lenge vært et av de viktigste rekreasjonsområdene for byens innbyggere. Sletta har manglet en helhetlig forvaltningsplan, så man har lenge vært bekymret for at den bygges ned bit for bit.

Miljøpartiet De Grønne gikk til valg på å få varig vern av sletta, og med dette områdeprogrammet setter vi nå punktum for flere utbygginger på Ekebergsletta. Nå går et samlet byråd, med Hanna E. Marcussen i spissen, inn for å verne det meste av sletta – og gir et stort område i Oslo øst vern, på samme måte som på Bygdøy. Dette har vært en viktig sak for De Grønne lenge. Allerede i 2014 forslo vi å verne Ekebergsletta, men da ble forslaget nedstemt av Oslo bystyre.

Det brede folkelige engasjementet basert på lokale krefter i De Grønne, aksjonsgruppa Ekebergsletta For Alle, og hele 5000 underskrifter for vern av sletta viser at dette har vært en svært viktig sak for mange. Dette engasjementet har vært viktig for å få Oslos politikere til å gå inn for å verne sletta.

Dette er en viktig seier for Miljøpartiet De Grønne. Vi har akseptert bygging av ny stadion for KFUM, men har fått gjennomslag for å redusere ønskede utvidelser av Ekeberghallen tilsvarende. I tråd med byrådets målsetting om redusert bilbruk går vi også inn for en reduksjon av parkeringsplasser i området på ca. 20 prosent. Det kompenseres for ved å tilrettelegge for sykkelparkering og god atkomst med kollektivtrafikk.

Byrådet går inn for at Ekebergsletta skal få den strengeste formen for kommunalt vern, og samtidig ber vi staten om å sette i gang et arbeid for å verne Ekebergsletta som landskapsvernområde. Nå håper vi at de andre partiene i Oslo vil være med på å sikre et bredest mulig flertall for å bevare Ekebergsletta for fremtidige generasjoner.

Et vern skal ikke være til hinder for bruk av sletta til idrett som i dag, som for eksempel Norway Cup. Videre skal det være mulig å utvikle områdene som er utpekt i områdeprogrammet, for å ivareta idrettens plass.

For Miljøpartiet De Grønne har det vært et overordnet mål å sikre områdets enestående arkitektur, kulturhistoriske kvaliteter og landskapsverdier.

Mandag 08.08 klokken 19:00 er det åpent grønt treff på Cafe Amsterdam hvor byråd Hanna E. Marcussen presenterer de nye planene.