Byrådet redder Jomfrubråten stasjon

Byrådet har bestemt at både Jomfrubråten og Welhavens gate holdeplass skal gjenåpnes. Samtidig varsler byrådet en mer restriktiv praksis på nedleggelse av holdeplasser.

27. mars 2017

– Vi vil gjøre det enklere å reise miljøvennlig i hverdagen og la bilen stå. Da er det også viktig at kollektivtransporten er tilgjengelig der folk bor, og at det ikke er for langt å gå til holdeplassene, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

På Jomfrubråten er det flere seniorboliger i nærheten av holdeplassen, hvor det bor folk som vil ha problemer med å gå videre til neste holdeplass. Dette er en viktig grunn til at byrådet nå har bestemt at holdeplassen skal rustes opp.

– Vårt mål er at Oslo skal være en aldersvennlig by, og da er det spesielt viktig at kollektivtransporten også er er tilgjengelig for eldre, sier Berg.

Vil ha færre nedleggelser
Byrådet fastslår nå noen overordnede prinsipper for holdeplassstrukturen, og peker på at det vil skje store endringer i samferdselssektoren de neste årene. I tillegg til Jomfrubråten vil trikkestoppet på Welhavens gate gjenåpnes.

–  Målet vårt er at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, samtidig som biltrafikken skal reduseres, sentrum blir bilfritt og vi skal få nye og topp moderne trikker. Derfor varsler vi nå at det inntil videre skal være en mer restriktiv praksis for å legge ned holdeplasser, sier Berg.

– Det er viktig at kollektivtransporten kommer raskt frem, og det er nettopp det som skjer når det blir færre biler på veiene, slik vi jobber for nå. Dette fører til at bussen og trikken kommer raskere frem, og behovet for å legge ned holdeplasser blir mindre, avslutter Berg.