Fotocredit:

Byrådet med ny satsning på sosial boligpolitikk

26. september 2018

Byrådet ønsker å utvide den kommunale boligpolitikken for å bidra til en mangfoldig by med gode boliger folk flest kan ha råd til.

– Vi ønsker å få igang en tredje boligsektor, et sted for dem som sliter med å komme seg inn på et eierdrevet boligmarked, men som likevel ikke kvalifiserer til sosialhjelp, sier Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune.

– For eksempel Tøyen og Grønland har lenge hatt ustabile boligforhold, mye takket være høy leie-andel og et lite profesjonelt leiemarked med korte kontrakter. Dette får sosiale konsekvenser, med ustabile oppvekst-vilkår, store utskiftninger i skolemiljøer og generell utrygghet. I Wien, der de har hatt disse tankene i nesten hundre år, merker man færre sosiale problemer og utrygge områder som resultat, sier Marcussen.

Byrådet ser blant annet på mulighetene til å etablere ikke-kommersielle leieboliger, leie-til-eie ordninger og andre virkemidler som kan gjøre det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet, og har satt av egne midler til dette arbeidet i 2019-budsjettet.

Arbeid med pilotprosjekter starter i 2019. Først skal det utredes hvilke pilotprosjekter man vil ha, så skal byrådet foreslå minst ett prosjekt i løpet av vinteren.

Oslo har et av de mest liberaliserte boligmarkedene i Europa, blant annet som en følge av flere tiår med borgerlig styre. Dette fører til at innbyggere med god økonomi etablerer seg sammen i de mest attraktive områdene, mens det blir stadig vanskeligere for unge uten hjelp hjemmefra og folk med en vanlig inntekt å komme seg inn på boligmarkedet.

En undersøkelse nylig viste at en nyutdannet sykepleier kun har økonomi til å kunne kjøpe ca. 5% av boligene som ligger ute på markedet i Oslo.

– Det spesielle med Oslo er at eierlinja står så sterkt, noe som også ekskluderer en del mennesker fra å bo her. Vi mener det er viktig med mangfold i Oslo, og er bekymret over at enkelte yrkesgrupper ikke skal bli inkludert eller at folk presses til å flytte. Mangel på mangfold gjør Oslo til en kjedeligere by. Boligpolitikken må endres for å gjøre den til en by for alle, sier Marcussen.