Fotocredit:

Byrådet lanserer støtte til urbant landbruk

16. mars 2017

Byrådet lanserer nå en støtteordning for urbant landbruk. Det betyr at innbyggere, bedrifter og borettslag kan søke om støtte til å begynne med urbane landbruksaktiviteter, som parsellhager, dyrkekasser, bikuber, hønsehold og lignende.

– Dette har jeg gledet meg lenge til. Å drive med egen dyrking er rekreasjon for mange og det er stor interesse for dette i Oslo. Dette gjør vi fordi vi vil at flere skal ha tilgang til gode grøntarealer og rekreasjonsområder der de bor, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsels i Oslo kommune.

For mange kan det være nok å lære om hvordan man kommer i gang. Derfor gis det også støtte til kurs, foredrag og andre typer arrangementer.

– Urbant landbruk skaper møteplasser for inkludering og bygging av sosiale fellesskap. Det er også et godt folkehelsetiltak og gjør byen grønnere og finere for alle, sier Berg.

Byrådet vil prioritere tiltak som kommer flest mulig til gode. Alle som har adresse i Oslo kan søke, – også bedrifter og virksomheter. Men borettslag og sameier med fire boenheter eller flere vil prioriteres. Hensikten er at ordningen skal fungere som et stimuleringstiltak for å skape nye prosjekter slik at det blir flere som kan begynne med urban dyrking.

Søk om støtte på kommunens hjemmeside.