Fotocredit:

Byrådet innfører beboerparkering i flere bydeler

26. september 2017

Plass er et knapphetsgode i byer, derfor vi trenger tiltak som regulerer parkering. Oslo kommune innfører derfor nå en permanent beboerparkeringsordning i bydelene som ønsker det, etter en prøveordning i utvalgte bydeler. Ordningen skal bidra til å sikre bedre tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere i bydelen de bor i, og redusere fremmedparkering og trafikk. Erfaringen fra prøveprosjektet viser at det fungerer etter hensikten.

Beboerparkering gjør det enklere for beboere med bil å finne en ledig parkeringsplass enn i dag, og det vil også gi adgang til å stå hele dagen, uten å måtte flytte bilen. Det vil derfor gjøre det enklere, ikke vanskeligere, for de som bor sentralt i Oslo og av ulike grunner ønsker å ha bil.

Med beboerkort kan en parkere fritt på P-plasser regulert til beboerparkering innenfor bydelen en bor i. Andre besøkende kan også benytte plassene, men må da betale P-avgift per time opp til maks 5 timer. Regelen om at man må flytte bilen etter 2 timer fjernes. Næringsdrivende og håndverkere som er registrert i sonen som har særlig behov for biloppstillingsplasser for egne servicebiler hvor servicebilen er innredet som et arbeidsredskap er også inkludert i ordningen.

I første omgang innføres ordningen i bydelene som vises i kartet over: Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Deretter i deler av bydel Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.

For beboere med bil koster kortet 3 000 kr. i året (250 kr. måneden). For motorsykkel, scooter og moped er det halv pris (1500 kr. året/ 175 kr. mnd), fordi de opptar mindre plass. For næringsdrivende (og kommunale virksomheter/institusjoner) er prisen 6 000 kr. i året. Samtidig med innføring av beboerparkering skiftes P-automatene ut med nye billettløse automater.

Prisen på beboerparkeringskort har ikke vært endret siden 2009, da prøveprosjektet startet. Prisen har vært lav (300 kr) nettopp fordi det har vært en prøveordning. Sammenligner en med andre byer så er prisen for beboerparkering i Oslo lav. I Trondheim koster det 5000 kr i året, i Bergen 4800 kr./ året, i Malmø 7800 kr./året og i Stockholm er prisen 1100 kr/ mnd. eller 13200 kr. for et år.

Hva er formålet med å innføre beboerparkering?
Målet er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere i et avgrenset område (bydel eller deler av en bydel). Ordningen skal også redusere arbeidsreiseparkering og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten.

Hva innebærer forskriften i praksis ?

 1. Fjerne eksisterende gratis offentlig gateparkering i beboersonene – og avgiftsbelegge disse plassene.
 2. Tilby fremmedparkerende mulighet til å kjøpe regulær avgiftsparkering
 3. Gi beboere på gitte vilkår mulighet å kjøpe et beboerparkeringskort – som muliggjør «gratis» parkering i sin beboersonene.

 

Kort om prinsipper for den permanente ordningen:

Beboerparkeringskort:

 • Privatpersoner/beboer – som bor og har bil eller MC/moped
 • Næringsliv/selskap registrert i sonen med et særskilt behov + spesialtilpasset kjøretøy
 • Kr. 3000 / år
 • Elektronisk system – bilens registreringsnummer er nøkkelen

Offentlig gateparkering i beboerområdene:

 • Gul sone, timesbetaling opp til makspris på 5 timer per døgn.
 • Ingen maks parkeringstid

Hvorfor koster det 3000?
Det å betale 3000 kr. for å parkere et helt år på offentlig gate er rimelig i forhold til alternativet i private P-hus hvor det kan koste fra 500 kr til 4000 kr i måneden i Oslo. Det er bred enighet i bystyret om at prisen skal være 3000 kroner. Det er fordi plassen i indre Oslo by er mye verdt. Svært mange i Oslo betaler langt mer enn 3000 kroner for å kunne parkere bilen sin i garasjer. Mange opplever at det da er rart at naboene nærmest helt gratis skal få parkere på gata.

Hva med MC eller moped, må de betale like mye?
For motorsykkel, scooter og moped er det halv pris (1500 kr. året/ 175 kr. mnd), fordi de tar mindre plass. Plass er et knapphetsgode i byen, det er derfor vi trenger tiltak som regulerer parkering, men det er rimelig at trafikanter som opptar mindre parkeringsplass også betaler mindre.

Blir det lettere for beboerne å finne ledig P-plass?
Bymiljøetatens erfaring fra prøveordningen er at det har fungert etter hensikten. Det blir enklere for beboere å finne parkeringsplass i offentlig gate. Det er ingen begrensning verken på fremmedparkering eller på salg av antall beboerparkeringskort – så strengt tatt har vi ingen garanti for suksess, men erfaringen også fra andre byer er at dette fungerer.

Vil besøkende, eller de som leier eller låner bil, fortsatt måtte flytte bilen sin hver 2. time?
Nei, 2 timers regelen, som mange har vært frustrert over, fjernes når beboerparkering innføres. Den ble innført av forrige byråd for å øke sirkuleringen – så kalt «stop and shop» parkering – som naturligvis førte til økt trafikk. Man vil altså nå kunne stå så lenge man vil, med eller uten beboerparkeringstillatelse, med unntak av når skilting endres ved f.eks gatevask o.l. De uten beboerkort betaler timespris opp til maks 5 timer per døgn (129 kr).

Hvem kan søke om beboerparkeringskort?
Du må ha folkeregistrert adresse i et område med beboerparkering og du må være eier eller medeier av kjøretøyet. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student. Har du elbil eller hydrogenbil trenger du ikke beboerparkeringstillatelse.

Hva med HC-parkering, vil de forsvinne?
De med HC-kort kan parkere på p-plasser reservert for forflytningshemmede og på offentlige avgiftsparkeringsplasser inkludert plasser regulert for beboerparkering, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning. De må med andre ord IKKE søke om beboerparkeringskort. Beboerparkering trumfer heller ikke den enkelte med HC-kort sin rett til å søke om å få etablert HC-plass utenfor bopel og arbeidssted.

Næringsdrivende, håndverkerbedrifter mv. som oppfyller alle følgende krav kan også få innvilget beboerkort:

 1. Særlig behov for biloppstillingsplasser for egne servicebiler
 2. Servicebilen er innredet som et arbeidsredskap
 3. Registrert adresse innenfor området/bydelen (absolutt krav)

Er man sikret P-plass med beboerparkeringskort?
Kortet gir ikke rett til egen reservert p-plass. Kortet er mer en jaktlisens til å finne ledig gratis P-plass i området regulert til beboerparkering innenfor bydelen en bor i.

Hva med El-biler, kan ikke de parkere gratis og oppta P-plasser?
Elbiler og hydrogenbiler kan parkeres gratis på offentlig avgiftsparkering.

Hva vil pengene som kommer inn bli brukt på?
Pengene skal i første omgang brukes til å dekke investeringen vi har hatt for å implementere prosjektet. Når investeringen er nedbetalt kan midlene bli en del av parkeringsfondet.

Hvorfor innføres billettløse P-automater samtidig med beboerparkering?
Kommunens P-automater vil bli skiftet ut i tiden fremover for å støtte en digitalisert parkeringsløsning. På sikt ønsker kommune at flest vil bruke app når de parkerer.

Hvordan vil utplassering av ladeplasser for el-bil påvirke innføring av beboerparkering?
Oslo kommune bygger ut mange nye ladeplasser for elbiler – også i bydeler der beboerparkering er planlagt innført. Det vil si at beboerparkeringsplasser kan bli fjernet til fordel for ladeplasser reservert for elbil. Ingen elbil plasser er reservert for beboerparkering, men på sikt kan det bli aktuelt å se på denne fordelen.

Hva med bildeling?
Det jobbes med å tilrettelegge for bildelingsplasser i beboerparkeringssonene. På den måten blir det enklere å klare seg uten bil i hverdagen for de som ikke har en i dag, mens de som har en bil de bruker sjelden og som står og opptar mye plass får et godt og enklere tilgjengelig alternativ til å eie selv.

Ble det gjennomført noen utredninger før man besluttet å innføre ordningen?

Litt historikk:

 • 2009: Oppstart prøveordning (ment for ett år) i tre mindre soner i tre bydeler. Pågår fortsatt i påvente av permanent ordning.
 • 2009/10: Prøveordning evaluert
 • 2010: Vedtatt innføring av Beboerparkering i hele Oslo
 • 2012: Vedtatt forskrift for permanent ordning – bydelene vedtar selv deltagelse og lokal løsning
 • 2012/13: Lokale Bydelsvedtak for deltagelse og lokale løsninger (soner)
 • 2013/14: Innføring av permanent beboerparkering – KVU og forprosjekt gjennomført
 • 2015: Utvidelse av prøveordning i deler av Bydel St. Hanshaugen
 • 2015: Gjennomføringsprosjekt for innføring av permanent beboerparkering etablert – penger endelig bevilget høst 2015 av det rødgrønne byrådet.

Mer info om ordningen finnes her:
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/beboerparkering/beboerparkering-for-privatpersoner/#gref