Byrådet øker satsingen på urbant landbruk
Fotocredit:

Byrådet gjør det enklere å reise miljøvennlig

27. september 2017

I Oslo-budsjettet styrkes kollektivtransporten med over en halv milliard kroner de neste fire årene. Det gir et bedre tilbud med flere avganger, i tillegg til elektriske busser og båter.

Samlet foreslår byrådet å øke tilskuddet til kollektivtransport med 528 millioner kroner over de neste fire årene. I tillegg har byrådet satt av til sammen 141 millioner kroner til å unngå økte billettpriser, forutsatt at man blir enige om dette med Akershus.

– Vi ser allerede at et flertall av innbyggerne i Osloområdet reiser med kollektivtransport foran privatbil. I fjor var det for første gang flere som reise med kollektiv enn med bil. For byrådet er det viktig å bygge ut kollektivtilbudet videre slik at enda flere kan komme seg raskere frem på en miljøvennlig måte, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

Reisende i Oslo er blant de som sitter mest i bilkø i Europa. Samtidig bor rundt 200.000 mennesker i områder med for høy luftforurensning. Vi er glade for at byrådspartiene og Høyre, KrF og Venstre i Oslo og Akershus har besluttet at det fra 1. oktober skal innføres rushtidsavgift og høyere bompenger for de bilene som forurenser mest.

Vi har nå en historisk mulighet til å få enda flere til å reise kollektivt og la bilen stå. Det er bra for Oslolufta, trygge skoleveier og mindre bilkø. Jeg er glad for at vi nå har satt av penger til å unngå høyere billettpriser. Vi inviterer Akershus til et samarbeid for å få dette til, sier Berg.

I klimabudsjettet fremgår tiltakene som er nødvendige for å nå Oslos klimamål for 2020. Blant satsningene i 2018 er en tredobling av bevilgningene til ladeinfrastruktur for elektriske biler, samt støtte til inntil 8000 ladepunkter i borettslag i 2018.

Byrådet planlegger også å bygge rekordhøye 12 km ny sykkelvei i 2018, og styrker helårsdriften av sykkelveinettet etter hvert som det utvides. Samtidig styrker byrådet i år satsningen på brøyting av fortau med 8,5 millioner kroner.

– Oslo har allerede en høy andel fotgjengere, og det er spesielt mange eldre som er glade i å gå. For å gjøre det enklere og tryggere å bevege seg til beins rundt i byen, vil byrådet derfor trappe opp brøyting og strøing av fortau denne vinteren. I tillegg vil vi plassere ut flere benker for å gjøre Oslo til en mer aldersvennlig by, sier Berg.