Fotocredit:

Byrådet gir 15 mill. til gratis skolemat og skolefrukt

26. september 2018

Byrådet setter av 15 millioner kroner til gratis skolemat og skolefrukt i neste års budsjett.

I 2013 fjernet den blåblå regjeringen gratis skolefrukt for 200 000 elever på ungdomstrinnet. Konsekvensen var er rask negativ utvikling i inntaket av frukt og grønt blant ungdom.

– Nå skal vi gi skolefrukta tilbake til barna i Oslo, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo Kommune.

Byrådet skal rulle ut prosjekter med både skolemat og skolefrukt til barn og unge i Oslo

Skolefrukt til alle Oslos ungdomsskoler
I løpet av 2019 og 2020 skal skolefrukt bli et tilbud for mer enn 18 000 ungdomsskoleelever.

En undersøkelse utført av Norstat viser at det står dårlig til med tilgang på frukt og grønt i skoletiden for mange elever, særlig gjelder dette for ungdomsskoleelevene hvor 38% av jentene og 51% av guttene ikke har med frukt eller grønt på skolen.

– Dette er en utvikling byrådet ønsker å snu. Spisevanene du får som barn har en tendens til å vare inn i voksenlivet, og ved å legge til rette for gode og sunne vaner tidlig øker en forutsetningen for god helse resten av livet, sier Berg.

10 millioner til skolemat
Forskjellene i Oslo er blitt mindre, men fortsatt eksisterer det store forskjeller innad og mellom bydelene. Dette gir utslag i ulik sykdomsbyrde og store forskjeller i forventet levealder.  Derfor foreslå byrådet å bruke 10 millioner kroner på et prøveprosjekt med skolemat på utvalgte barne- og ungdomsskoler i byen, ulike modeller skal prøves ut i prosjektperioden.

Skoler med barne- og ungdomstrinn skal delta i prosjektet og det er Helseetaten som skal koordinere prosjektet og samarbeide tett med skolene som deltar, slik får vi innsikt og erfaring slik at dette på sikt kan rulleres ut til alle skolene i Oslo.

– For barn og unge som vokser og utvikler seg er det særlig viktig å få i seg alle næringsstoffene og den energien kroppen trenger, sier Berg.

Et likere utgangspunkt for barna i byen vår
Forskning viser at tilgang på måltid, frukt og grønt i skoler øker barn- og ungdoms konsentrasjonsevnen og reduserer sosiale ulikheter i helse. Allerede i 2016 konkluderte en rapport utarbeidet av Kunnskapsdepartementet med at et gratis skolemåltid til alle er et effektivt tiltak mot sosiale forskjeller. Skolemat og skolefrukt er gode folkehelsetiltak, som treffer mange har vist å ha god effekt.

– Skolemåltidet er viktig for helsa, konstenstrasjonen og et godt skolemiljø. Derfor går byrådet foran, og etterfølger løftene om skolemat fra byrådserklæringen i 2015. Slik sikrer vi en varmere og mer inkluderende by for barn og ungdom i byen vår, avslutter Berg.