Fotocredit:

Byrådet fortsetter den store friluftssatsningen

26. september 2018

De siste årene har byrådet satset stort på å legge til rette for mer friluftsliv. Nå trappes satsningen opp med 180 millioner kroner til nye investeringer i friluftsliv. Målet er at flere skal få tilgang til gratis friluftsliv med gode og grønne møteplasser.

Ett av satsningenområdene er øyene i fjorden.

– Kombinasjonen av et bedre tilbud med Osloferjene og bedre tilrettelegging på øyene gjorde at det i fjor var ny rekord med 846 000 reiser til øyene. I år har veksten fortsatt og antall reiser passerte 1 million, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

I 2019 skal det blant annet legges vann og avløp til Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. I økonomiplanperioden skal bygninger, toaletter og fellesområder skal vedlikeholdes og oppgraderes på de samme øyene.

Over hele landet er det stadig flere som trekker mot fjorden og havet, for eksempel i kajakk. I Oslofjorden har man nå fått merkede padleruter, på samme måte som DNT-stiene på land. Derfor har byrådet satt av midler til å oppgradere to bygninger til aktivitetssenter for bynært friluftsliv på sjøen.

– Vi ønsker å få til et senter for kurs og aktiviteter blant annet for barn og unge, i samarbeid med frivillige organisasjoner. Målet er at enda flere skal ta fjorden i bruk, sier Berg.

Byrådet har også satt av penger til å etablere nye toaletter og ny kiosk på Huk, og det skal anlegges en badebrygge og stupebrett i Hvervenbukta.

Ny besøksgård på Sørli gård
Det skal også åpnes en ny besøksgård på Sørli gård i Østmarka.

– Her vil det være blant annet sauer, geiter, griser og høner, og så kommer kyr fra Bogstad gård på sommerbeite.  Det blir et fint turmål for barnefamilier, barnehager og skoler, men også for andre brukere av Østmarka, sier Berg.

Det er kort vei fra t-banen og ut til Sørli gård, som også ligger rett ved Nøklevann.