Bor du i Oslo? Nå kan du få sponset el-sykkel!

Nå kan Oslos innbyggere søke opp til 5000 kroner i støtte fra kommunen for å kjøpe el-sykkel. –Vi gjør det enda mer attraktivt å velge sykkel framfor bil, sier byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne.

4. januar 2016

Fra før har De Grønne foreslått momsfritak på el-sykler fra Stortinget. Det tok ikke mange månedene fra den nye byregjeringen med De Grønne hadde kommet inn i kontorene på Rådhuset, før en støtteordning for el-sykler ser dagens lys i Oslo. –Jeg ønsker at hovedstaden skal være et nasjonalt forbilde, og forhåpentligvis kan Stortinget bygge videre på erfaringene herfra og innføre noe lignende for hele Norge, sier Lan Marie Nguyen Berg i dag.

 

El-sykkel for alle

Tilskuddsordningen er en midlertidig prøvekampanje hvor Oslo kommune gir tilskudd til kjøp av el-sykkel. Tilskuddet begrenses til 20 % av kostnaden, og maksimalt 5 000 kroner. Søkeren må først søke om støtte, og deretter få positivt svar på søknaden, før hun kan gå til innkjøp eller bestille sykkelen.

Lan Marie Nguyen Berg fra De Grønne mener el-sykkel er den perfekte løsningen for alle som ønsker å komme seg raskt og smertefritt til og fra jobb, til butikken eller barnehagehenting. -Med elsykkel unngår du å bli svett og sliten på veien, selv om du har vogn på sykkelen og ekstra bagasje, dessuten slipper du å stå fast i bilkø.

 

En del av løsningen

Den nye byregjeringen i Oslo har satt seg ambisiøse klimamålsetninger, blant annet skal Oslos klimagassutslipp reduseres med 95% innen 2030. I 2012 kom 61% av Oslos klimagassutslipp fra transportsektoren, og av disse stod personbiler for brorparten av utslippene. Derfor er det av særlig interesse for byregjeringen å få enda flere reisende over fra bensin- og dieselbiler, til å bruke bena, sykkel, eller kollektivtransport.

 

I sin nye rolle som byråd, jobber De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg for å bygge nye og bedre kollektiv- og transportløsninger, inklusiv ny og bedre infrastruktur for sykling. Nå skal fotgjengere og syklende få arealer som frem til nå har vært forbeholdt bilen.

 

-Samtidig som vi gjør en rekke mer restriktive tiltak for å begrense bilbruken, vil vi bruke gulrot for at enda flere skal få øynene opp for hvilket flott alternativ el-sykkel er, avslutter Nguyen Berg, som håper at flest mulig benytter seg av ordningen.

 

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/miljo/tilskudd-til-kjop-av-el-sykkel/

Les saken i Aftenposten Osloby fra desember : http://www.osloby.no/Byradet-vil-sponse-folk-som-kjoper-el-sykkel-8291699.html

 

Her kan du lese byrådserklæringen for Oslo, om våre planer for å gjøre hovedstaden grønnere!: http://oslo.mdg.no/wp/files/2015/10/Byraadserklaering-web.compressed.pdf