Fotocredit:

Neste år blir det billigere og bedre kollektivtransport i Oslo

26. september 2018

Byrådet har fått på plass over fire tusen nye ukentlige kollektivavganger siden 2016. Nå trappes satsningen opp enda mer – og det blir billigere kollektivbilletter for barn og unge.

Veksten i Ruter aldri har vært høyere enn den var i 2017. Da var det 16 millioner flere kollektivreiser enn året før. Samtidig går biltrafikken i Oslo ned for første gang på mange år. Nå er det flere som reiser med kollektivtransport enn bil i Oslo.

– At flere velger kollektivtransport er kjempe bra for byen vår. Da får vi renere luft, tryggere skoleveier, mindre kø for både busser og biler, og klimagassutslippene går ned, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

For å øke kapasiteten i kollektivtrafikken foreslår byrådet å bevilge et tilskudd til Ruter på 2,1 milliarder kroner i 2019. Det er en økning på 266 millioner kroner de fire siste årene.

Byrådet foreslår også å innføre gratis kollektivtransport for barn under 6 år, og å heve aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år.

– Unge er mer avhengig av kollektivtransport enn de voksne. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at de har et godt og billig kollektivtilbud. Dette betyr også at flere barn reiser gratis når de er på tur med barnehagen, sier Berg.

I 2019 settes det inn 70 nye elbusser på linjer i Oslo, og totalt over 100 nye elbusser i Ruterområdet.

Andre grønne kollektivtiltak i 2019:

  • Det skal gjennomføres prøveprosjekter med selvkjørende busser, og et prøveprosjekt hvor Ruter skal bistå familier som ønsker å kvitte seg med bilen.
  • Pilotprosjektet Aldersvennlig transport med de rosa bussene i Nordre Aker utvides til Sagene og Vestre Aker.
  • Gjennomføring av de store kollektivinvesteringene fortsetter. Det settes av 852 millioner til bygging av Fornebubanen (bompenger, statstilskudd og penger fra Ruter).
  • Trikkeprogrammet fortsetter for fullt med oppgradering av gater og skinnegang fra Grensen til Holbergs plass, Storgata og Thorvald Meyers gate. Det er også satt av midler til videre planlegging av nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen og ny sentrumstunnel på t-banen.